Ya Hayyən qablə kulli hayy (tərcümə)

Leave a Comment