Sükut etmək barədə

Bismillahir rəhmanir rəhim

Bəzi rəvayətlərdə belə nəql olunmuşdur ki, sükut etmək danışmaqdan yaxşıdır.:
Peyğəmbər(s) demişdir: “Möminin nicatı dilini qorumasındadır”.
O həzrət başqa bir yerdə buyurur: “Kim sükut edərsə, nicat tapar”.
İmam Sadiq(ə) buyurmuşdur: “Loğman öz övladına söylədi: Əziz oğlum, danışmaq gümüşdürsə, danışmamaq qızıldır”.
Peyğəmbər(s) buyurur: “Kim öz salamatlığını istəyirsə, sükut etsin”. (Yəni, yersiz söz danışmasın.)
Bir nəfər Peyğəmbər(s)-in yanına gəlib soruşdu: “Mənə İslam (və qanunları) barədə bir neçə mətləb öyrədin ki, ona əməl edim. Daha başqalarından soruşmağa ehtiyacım olmasın.” Peyğəmbər(s) cavab verdi: “De ki, Allaha iman gətirdim və bu yolda dönməz ol”. Həmin şəxsin “özümü nədən qoruyum?” sualına o Həzrət dilinə işarə edərək cavab vermişdi. («Vəsailüş-şiə» VIII, səh.508; «Kəşfür-rəybə» səh.11.)
Həqiqət əhlinin şüarı
İmam Sadiq(ə) sükutun faydaları haqda buyurur: “Sükut həqiqət əhlinin məsləki, dünyanın sabit və dönməz həqiqətlərinə bəsirət gözü ilə baxanların şüarıdır. Məhz elə şəxslər həqiqətlərdə qabaqcıl olmuş, yazılmamış kitablardan oxunulmamış uzun müddətli təhqiqatlar aparmış, həqiqətləri üzə çıxarmışlar.” Sonra sükutun fayda və təsirlərini sadalayaraq buyurur:
1.Sükut bütün rahatlıqların açarı, dünya və axirətin asayişidir.
2.Sükut Allah razılığına səbəb olur.
3.Sükut Qiyamət günü haqq-hesabın yüngül olmasına səbəbdir.
4.Sükut xəta və uçurumlardan qorunmaq vasitəsidir.
5.Sükut cahil və nadan üçün pərdə, alimə isə zinətdir.
6.Sükut nəfsani təhrikləri boğmaq üçün vasitədir
7.Sükut nəfsin rahatlığı üçün vasitədir.
8.Sükut etməklə ibadət və münacatların ləzzətini dərk etmək olar.
9.Sükut qəlbi sərtlikdən təmizləyir.
10.Sükut həya və təqva qazanmaq bir yaradan amildir.
11.Sükut təfəkkür, ağıl və mürüvvətin artmasına səbəbdir.
12.Sükut vasitəsilə insan düşüncəli və gözüaçıq olur.
Sonra İmam Sadiq(ə) buyurur: “İndi ki sükutun faydaları ilə tanış oldun, sus, zəruri olmayınca danışma. Xüsusilə Allah üçün və Allah yolunda danışmağa adam tapmadıqda”.
Sonra yenə buyurdu: “İnsanların məhv olmasına və ya nicat tapmasına səbəb danışmaq və ya susmaqdır. Deməli, xoş o adamın halına ki, yaxşı və pis sözü bir-birindən seçib az danışmağın, susmağın bəyənilmiş təsir və faydalarından xəbərdardır, çünki sükut Tanrı peyğəmbərlərinin əxlaqı və onun seçilmiş bəndələrinin şüarıdır. Əgər bir kəs sözün qədrini bilərsə, yersiz danışmayıb sükutu özü üçün şüar edər. Sükutun gözəlliyindən xəbərdar olan onu əmin-amanlıq xəzinəsi, özünün ürək sirri bilər. Belə bir insanın danışığı və sükutu ibadət sayılar. Allahdan başqa heç kim bu ibadətin mahiyyətini bilməz.”(«Cameüs-səadat» II c, səh.304..)
İslamda əxlaq1, Ayətullah Məhəmmədrza Məhdəvi Kəni

Leave a Comment