Sahibəzzamanla Rəzva və Zil-tuva dağları arasında hansı əlaqə var?

Bismillahir rəhmanir rəhim 

Böyük qeyb dövründə həzrətin xüsusi bir məkanı yoxdur. Onun bu iki dağda və ya müqəddəs sərdabədə sakin olması düzgün deyil. Bəli, kisaniyyə kimi bəzi firqələr Məhəmməd ibn Hənəfiyyənin Rəzva dağında qeybə çəkildiyinə inanırdılar. Bəs Sahibəzzamanla bu iki dağ arasında hansı əlaqə var?

Sualı cavablandırmazdan öncə bu iki dağ haqqında qısaca məlumat verək. Ziltuva Məkkənin bir fərsəxliyində yerləşən məkanın adıdır. Oradan Məkkə evləri görünür. (Məcməul-Bəhreyn.)

Rəzva Mədinənin dağlarındandır. Bu dağla Mədinə arasında 40 mil yol var. Bu dağın fəziləti haqqında rəvayətlər nəql olunmuşdur. Yuxarıdakı sualla bağlı deyə bilərik ki, qeyb dövründə həzrətin müəyyən bir məkanı yoxdur. Rəvayətdən belə bir nəticə çıxmır ki, həzrət Rəzva və ya Tuva dağında gizlənmişdir. Əslində dağların adının çəkilməsi həzrətin müəyyən məkanda olmamasına bir işarədir.

Məhz bu dağların adının çəkilməsində məqsəd həzrətin həmin yerlərdə daha çox olmasıdır.

Bu məntəqələrin adının çəkilməsində başqa məqsədlər də ola bilər. Məsələn, Zil-Tuva dedikdə Məkkə, Rəzva dedikdə Mədinə nəzərdə tutula bilər.

 

Əsrin imamı Mehdi Sahibəz-Zamanla (ə.f) tanışlıq kitabından

Məlumatdan istifadə etdikdə istinad vacibdir. 

Leave a Comment