Seyyid Kamal Heydəri kimdir?

Sələfi-vəhhabilərin, nasibilərin şübhələrini beşiyində boğan Seyyid Kamal Heydəri kimdir?

İraqlı müasir şiə alimi və mütəfəkkiri, “Kövsər” kanalında əqidə ilə bağlı  digər məzhəbin nümayəndələri ilə apardığı debatlarda ad çıxarmış alim

Həyatı

Kamal Heydəri 1956-cı ildə İraqın Kərbəla şəhərində dünyaya göz açıb. Atası şəhərdə parça ticarəti ilə məşğul olurdu.

O, ibtidai və orta təhsilini doğulduğu şəhərdə almışdır.

1974-cü ildə Nəcəfə gedən Kamal fiqh sahəsindəki akademik təhsilini orada tamamlayır. 1980-ci ildə Küveytə  köçən gənc Kamal daha sonra Suriyaya gəlir. Burada 4 ay qalan alim Türkiyə vasitəsilə İrana keçir. Hal-hazırda o, Qum şəhərində yaşayır.

Müəllimləri

Əbülqasım  Müsəvi əl-Xoyi

Məhəmməd Baqir əs-Sədr

Məhəmməd Təqi əl-Həkim

Hüseyin Vəhid əl-Xorasani

Cavad Təbrizi

Əbdül Sahib əl-Həkim

Məhəmməd Təqi Misbah əl-Yəzdi

Abdullah Cavadi əl-Amili

Həsən Həsənzadə əl-Amili

Nəsrullah əl-Müstənbit

Abbas Qocani

Hüseyin əl-Öysan

Müslim əl-Hilli

Əsərləri

Quranın təhrifdən qorunması

Quranın tə`vili

Quranı anlama məntiqi: “ayətülkürsi” nümunəsində təfsir və tə`vilin metodik əsasları

Nəzəriyyə və tətbiq baxımından ecaz

Dürüst Yusif

Heydəriyə görə təfsir metodologiyası

Təfsir və tə`vilin əsasları

 

Əqidə ilə bağlı əsərləri

İmamın elmi: Məsum imamların elmi ilə bağlı həqiqət və onun mərtəbələri

Əməvi İslamının əlamətləri

Tövhid

Tövhid dərsləri

Ölümdən sonra diriliş və Quranın buna baxışı

Təkvini-vəlayət: həqiqət və təzahürlər

Din fəlsəfəsi

Din biliciləri

Quranda şəfaət məfhumu

Əqidə və əxlaqın kölgəsində

Dində dərinləşmə

Şəfaət

Məsumluq: Quran əsasında təhlil

Ən böyük ad: həqiqət və təzahürlər

Radikallıq: mahiyyəti və formaları

Bəda: ilahi elmdə təzahür formaları

Qəza və qədər: insan əməlinin ətaləti problemi

Hakimiyyət: yalan və tə`vil bacarığı

Şeyx İbn Teymiyyəyə görə tövhid

 

Fəlsəfi kitabları

Ölümdən sonra diriliş kitabı

Ağıl: düşünən və dərk edilən

Fəlsəfə (iki cilddə)

İslamçılara görə mərifətin metodologiyasına giriş

Fəlsəfi psixologiya haqda araşdırma

Məntiq kitabının şərhi

“Hikmətin başlanğıcı” əsərinin şərhi

 

Fiqhlə bağlı yazdığı əsərlər

Zərər və zərər vermək olmaz

Heydəriyə görə fiqh metodologiyası

Zərurəti inkar: həqiqətlər və şərtlər

Həcc ibadəti və əməlləri

Fiqhdə islahat

Zəkat kitabı

Qadınlarla bağlı hökmlərdən seçmələr

Fitvalar

Alış-verişlə bağlı hökmlərin izahı

Xüms

 

Üsulla bağlı əsərləri

Zənn: dəlil olması, növləri və hökmləri

“İlk həlqən”in şərhi

Məhəmməd Baqir əs-Sədrin “İkinci həlqə” əsərinin şərhi

Qətilik

Dində sabit və dəyişkən məfhumu

 

Əxlaqla bağlı əsərləri

Əxlaq elminə giriş

Tövbənin mahiyyəti, şərtləri və təsiri

Ruhi tərbiyə

Heydərinin metodologiya, tövhid və imamətlə bağlı yaradıcılığı

Dini biliklərin anlaşılmasında metodoloji prioritetlər

Duanın nuru və insana bəxş etdikləri

Sufiliklə bağlı əsərləri

Allahı bilmə (iki cilddə)

Yaradılışdan haqqa

Şiə ürfanı

Tərcümə etdi: Dilavər Məmmədov

Leave a Comment