İslamda Məhdilik (ə.f)

Bismilləhir Rəhmanir Rəhim

  İnsanoğlu yer üzünə yerləşdiyi gündən bəri tam mənasıyla xoşbəxtliyi ehtiva edən ictimai bir həyat arzu edər və belə bir günün gələcəyi ümidiylə addım atar. Əgər obyektlər dünyasında belə bir arzu və istəyin reallaşan istiqaməti olmasaydı, belə bir arzu onun təbiətinə yerləşməzdi. Necə ki, yemək olmasaydı aclıq, su olmasaydı susuzluq və nəsilin davam etməsi olmasaydı, cinsi istək düşünülə bilməzdi.

Bu səbəbdən zəruri olaraq dünyanın gələcəyi ədalət, sülh, səfa və səmimiyyətlə dolu bir günə sahib olacaq. İnsanlar fəzilət və üstünlüklərlə dolub daşacaq.

Yəhudilik, Xristianlıq, Atəşpərəstlik və İslam kimi dünyada hakim olan din və məzhəblərdə bəşərin qurtarıcısı deyə birindən danışılmışdır. Tətbiq və uyğunlaşdırmada fərqli görüşlərə sahib olmalarına baxmayaraq hamısı onun zühur edəcəyini, zülm və fəsadla dolan yer üzündə ədaləti hakim edəcəyini müjdələmişdi.

İslami inanclar arasında tövhid və peyğəmbərlik kimi təməl inanclardan sonra Məhdilik mövzusu qədər Quran və sünnə baxımından təməlləri möhkəm olan və cəmiyyətlərin həyatında təsirli rola sahib olan, buna görə də davamlı canlı və gündəmdə tutulması lazım olan heç bir İslami inanc  yoxdur.

  Bu səbəbdən belə bir inanca bəzi şərqşünasların yanaşmalarının, Quran və sünnədə sahib olan bu həqiqəti bir inanc deyil, əksinə müxtəlif səbəblərlə meydana gəlmiş bir mədəniyyət olaraq qiymətləndirmələri və ya başqa dinlərdən təsirlənmə nəticəsində meydana gəldiyini müdafiə etmələrinin arxasında, qeyri ilahi, siyasi məqsəd və məqsədlər axtarmaq lazımdır.

İslamın təqdim etdiyi bütün əsaslar insanın fitrətinə uyğundur. Buna görə də bu əsaslar müxtəlif  şəkildə digər dinlərdə və hətta bütün İslam cəmiyyətlərində görülə bilər. Bu səbəbdən bu əqidənin yönləndirilmiş və təhrif edilmiş şəklinin digər cəmiyyətlərdə görülməsi onun insan fitrətinə uyğun olduğunu göstərir. Məsələn Allaha ibadət etmək insanın yaradılışından qaynaqlanan bir həqiqət olduğu üçün, bu gerçək fərqli şəkillərdə özünü göstərməkdədir.

Tarix boyunca hətta indiki vaxtda belə siyasi və maddi maraq məqsədiylə yalançı məhdilərin çıxışı, bu məsələnin nə cür köklü bir inanc olduğunu göstərir.

Məhdilik inancı qəti İslami qaynaqlarda qeyd edilmişdir. Bu səbəbdən hər bir müsəlmanın buna inanması vacibdir. 

 

“…və O gələcək” kitabından

Məlumatdan istifadə etdikdə etiqad.cf istinad vacibdir.

Leave a Comment