İmam Zamanın (ə.f) dilindən dua (1)

Bismillahir rəhmanir rəhim

Allahım!…

“…Allahım, mən dünyanın xeyr, axirətin isə savabını səndən istəyirəm. Allahım, halalınla haramdan və fəzlinlə bütün varlıqlarından məni sahib olduğum şeylə qane et. Allahım, mən faydalı bir elm, xüşulu bir qəlb, şəfa verici kafi bir yəqin, təmiz bir əməl, gözəl bir səbir və böyük bir mükafat səndən diləyirəm. Allahım, nemətinə şükr etməyi mənə lütf et, lütfkarlıq və kərəmini mənə artır, sözümü xalq arasında eşidilən, əməlimi öz qatında ucalmış, xeyrlərdəki əsərimə uyğun gəlilmiş və düşmənimi qəhr olmuş et. Allahım, Məhəmmədə və onun Ailəsinə gecə və gündüzlər (davamlı olaraq) salavat göndər; sirlərin şərindən məni qoru; günahlarımdan məni təmizlə; cəhənnəm atəşindən məni qurtar; dinlənmə evinə məni qondur; məni və bütün mömin və möminə dini qardaşlarımı bağışla; öz rəhmətinlə ey rəhm edənlərin ən mərhəmətlisi!”( Sahifətul- Mehdi, s. 312.)

Tərcümə: Zuhuradogru.org

Məlumatdan istifadə etdikdə istinad vacibdir.

Leave a Comment