Imam Sadiqin (ə) dilindən bir hədis

 Bismillahir rəhmanir rəhim

İmam Sadiq (ə) buyurub: Qaim (ə.f) zühur edәrkәn 1il , 10 ilә bәrabәr olacaq.
Әbu Bәsir: Sәnә fәda olum, bu necә olacaq?
Buyurdu: Allah әmr edәcәk ki, “Yer” öz hәrәkәtini lәngitsin, Nәticәdә günlәr vә illәr uzanacaq.
Soruşdum: Bәzilәri deyirlәr ki, “Yerin” hәrәkәtindә dәyişiklik baş verәrsә, hәr şey mәhv olar. 
Buyurdu: Bu dinsizlәrin sözüdür. Müsәlman belә şey söylәmәz. Allah Öz Peyğәmbәri (s) üçün ayı 2 yerә parçaladı. Ondan qabaq Günәşi Yuşә ibn Nun üçün geri qaytardı vә Qiyamәt gününün uzun olmasını xәbәr verdi.
“Həqiqətən sənin Rəbbinin yanında bir gün sizin saydığınız min il kimidir. (Zaman çərçivəsindən xaric və onun yaradanı olan Allah üçün bir gün ilə min il birdir. Buna görə də Onun barəsində tələsmək təsəvvüredilməzdir.)” (Hәcc-47)

 

Mənbə: (İsbatul-hudat, 3/528, r.440)

 

Zuhuradogru.org

Məlumatdan istifadə etdikdə istinad vacibdir. 

Leave a Comment