Hədiyyə, Bayram payı və Mükafatin xümsü

Bismillahir Rəhmanir Rəhim

Hədiyyənin Xümsü

Sual 29: Atanın, ananın və istənilən bir şəxsin verdiyi hədiyyəyə xüms düşürmü?

İmam (r), Xamenei və Nuri: Hədiyyəyə xüms düşmür.

Sistani və Safi: Xüms ilindən artıq qalarsa ona xüms düşür.

Fazil, Məkarim və Behcət: Vacib ehtiyata əsasən xüms ilindən artıq qalarsa onun xümsü verilməlidir.

Təbrizi və Vəhid: Onun miqdarı çox və diqqəti cəlb edəcək dərəcədə olarsa, illik xərcdən artıq qaldıqda xümsü verilməlidir.

Sual 30: Şiə olan, lakin malının xümsünü ödəməyən şəxsin verdiyi hədiyyənin xümsünü verməliyəmmi?

(Sistani və Təbrizidən başqa) Bütün müctəhidlərin rəyi: Hədiyyəni alan şəxsə onun xümsünü vermək vacibdir.

Sistani və Təbrizi: Xümsü ödəmək onu bağışlayan şəxsə vacibdir. Hədiyyəni alan şəxsə onun xümsünü vermək vacib deyil.

Xüms və Din ardicillari

Sual 31: Xüms hökmünü qəbul etməyən bir kəs (qeyri-şiə məzhəb və din ardıcılları kimi) mənə hədiyyə verir. Onun xümsünü verməliyəmmi?

(Behcətdən başqa) Bütün müctəhidlərin rəyi: Xeyr

Behcət: Hədiyyə olunmuş malın üzərinə xüms gəldikdə zərurət halında ondan istifadə etmək olar.

Sovqatin Xümsü

Sual 32: Sovqata xüms düşürmü?

İmam (r), Xamenei və Nuri: Xeyr, xüms düşmür.

Təbrizi, Sistani, Safi, Məkarim, Behcət, Fazil və Vəhid: Xüms ili tamamlanmamış istifadə olunursa, ona xüms düşmür.

 Qeyd: Sovqat hədiyyə hökmündədir.

Mükafatin Xümsü

Sual 33: Bank mükafatına bir il ötdükdən sonra xüms düşürmü?

İmam (r) və Xamenei: Mükafata xüms düşmürFazil, Behcət və Məkarim: Vacib ehtiyata əsasən onun xümsü verilsin.

Nuri: Hədiyyə ünvanında olarsa xüms düşmür.

Təbrizi və Vəhid: Təxminən ilin sonunadək istifadə olunan və az dəyərli mal olarsa xüms düşmür. Digər hallarda xüms düşür.

Sistani: Yarısın imanlı fəqirə sədəqə vermək şərti ilə qalan yarı hissəni özünə mülk edə bilər. Əgər özünə mülk etdiyi yarı hissə xüms ilindən artıq qalarsa ona xüms verməlidir.

Safi: Xüms düşür.

Qeyd: Bank mükafatı bir növ bəxşiş hesab olunur.

Sual 34: Quran və idman müsabiqələrində alınan mükafatlara xüms düşürmü?

İmam (r), Xamenei və Nuri: Xeyr, xüms düşmür.

Fazil, Behcət və Məkarim: Vacib ehtiyata əsasən onun xümsü verilsin.

Təbrizi və Vəhid: Təxminən ilin sonunadək istifadə olunan və az dəyərli mal olarsa xüms düşmür. Digər hallarda xüms düşür.

Safi və Sistani: Xüms düşür.

Qeyd 1: Məsələ o hala aiddir ki, bir il keçsin və “məunə” (məfhumlar və terminlər bölməsinə müraciət edin) xərclərinə sərf olunmasın.

Qeyd 2: Müsabiqələrdə verilən mükafatlar bir növ bəxşiş hesab olunur.

Dövlətin Bayram hədiyyəsinin Xümsü

Sual 35: Dövlətin işçilərə nağd pul və qızıl sikkə şəklində verdiyi bayram hədiyyələrinə xüms düşürmü?

İmam (r) və Xamenei: Xeyir, xüms düşmür.

Safi, Sistani, Təbrizi, Məkarim və Vəhid: Xüms ilindən artıq qaldıqda ona xüms düşür

Behcət və Fazil: Xüms ilindən artıq qalarsa, vacib ehtiyata əsasən, onun xümsü verilməlidir.

Nuri: Hədiyyə kimi olarsa, xüms düşmür.

Qeyd: Mərcələrdən bəzisi dövlətin mükafat və bayram hədiyyələrini gəlir, bəziləri isə hədiyyə hesab edir.

Işçilərə verilən Qiymətli kağizin Xümsü

Sual 36: Dövlətin işçilərə verdiyi qiymətli kağızlara xüms düşürmü?

İmam (r), Xamenei və Nuri: Hədiyyə kimi olarsa xüms düşmür.

Sistani və Safi: Xüms ilindən artıq qalarsa, ona xüms düşür.

Fazil, Məkarim və Behcət: Hədiyyə şəklində olarsa və xüms ilindən artıq qalarsa vacib ehtiyata əsasən xüms düşür.

Vəhid və Təbrizi: Hədiyyə şəklində, böyük və nəzərə çarpacaq dəyəri olarsa xüms ilindən artıq qaldıqda ona xüms düşür. Digər hallarda xüms düşmür.

Qeyd 2: İşçilərə verilən qiymətli kağızın hədiyyə və ya maaş şəklində olması məlum olmadığı üçün cavab şərtlərlə deyilmişdir.

Tələbələrə verilən Qiymətli kağizin Xümsü

Sual 37: Tələbələrə verilən qiymətli kağızlara xüms düşürmü?

İmam (r), Xamenei və Nuri: Xeyir, xüms düşmür.

Sistani və Safi: Xüms ilindən artıq qalarsa, ona xüms düşür.

Fazil, Məkarim və Behcət: Xüms ilindən artıq qaldıqda vacib ehtiyata əsasən xüms düşür.

Vəhid və Təbrizi: Böyük və diqqətə çarpan dəyəri olarsa və xüms ilindən artıq qalarsa, ona xüms düşür.

Qeyd: Tələbələrə verilən qiymətli kağız hədiyyə hesab olunur.

Təqaüdçülərə verilən hədiyyənin Xümsü

Sual 38: İşçilərə təqaüdə çıxdıqdan sonra verilən mükafatlara xüms düşürmü?

İmam (r) və Nuri: Hədiyyə şəklində olarsa xüms düşmür.

Xamenei: Mükafata xüms düşmür. (Xameneinin katibliyi)

Təbrizi, Vəhid, Safi, Fazil, Behcət və Məkarim: Xüms ilindən artıq qaldıqda, ona xüms düşür.

Sistani: Hədiyyə şəklində olarsa xüms ilindən artıq qaldıqda ona xüms düşür.

Təhsil xərcinin xümsü

Sual 39: Valideynin övlada verdiyi təhsil xərcinə xüms düşürmü?

İmam (r), Xamenei və Nuri: Əgər həmin məbləği bağışlasalar xüms düşmür.

Təbrizi və Vəhid: Əgər həmin məbləği bağışlasalar, mal çox olarsa və ildən artıq qalarsa xüms düşür.

Sistani və Safi: Əgər həmin məbləği bağışlasalar və xüms ilindən artıq qalsa, xümsü verilməlidir.

Fazil, Məkarim və Behcət: Əgər həmin məbləği bağışlasalar və xüms ilindən artıq qalsa, vacib ehtiyata əsasən xümsü verilməlidir.

Qeyd: Valideynin övlada verdiyi pul bir növ hədiyyədir. Beləliklə, hədiyyə hökmündədir. Əgər bu məbləğ onların mülkü olmazsa, ildən artıq qalan miqdarın xümsünü valideyin verməlidir.

 

Seyid Müctəba Hüseyni : Xümsün hökmləri

Məlumatdan istifadə etdikdə etiqad.cf istinad vacibdir.

Leave a Comment