Əllamə Təbatəbai ilə axirəzzəman mövzusunda sual-cavab

Bismilləhir-rahmənir-rahim Ayətullah Seyyid Muhəmmədhüseyn Tehrani (r) özünün “əş-Şəmsus-satiə” kitabında özü ilə ustadı Ayətullah Əllamə Təbatəbai (r) arasında axirəzzəman mövzusunda olan bir-neçə sual-cavabı nəql etmişdir. Mərhum Tehrani demişdir: Tələbə: …

Davam EtƏllamə Təbatəbai ilə axirəzzəman mövzusunda sual-cavab