Əllamə Təbatəbai ilə axirəzzəman mövzusunda sual-cavab

Bismilləhir-rahmənir-rahim Ayətullah Seyyid Muhəmmədhüseyn Tehrani (r) özünün “əş-Şəmsus-satiə” kitabında özü ilə ustadı Ayətullah Əllamə Təbatəbai (r) arasında axirəzzəman mövzusunda olan bir-neçə sual-cavabı nəql etmişdir. Mərhum Tehrani demişdir: Tələbə: Axirəzzəman barədə gələn hədislərdə: “O zaman ruvəybəzələr danışacaq”, – deyə bir cümlə gəlmişdir. Ruvəybəzə və Dəccal deyərkən nə nəzərdə tutulur? Həmçinin, hədislərdə qeyd olunan Yəcuc və Məcuc barədə […]

Davam Et

Yəmaninin vətəni haradır?

Bismilləhir-rahmənir-rahim Məsum İmamların (ə) zamanından ta bu günümüzədək şiələr rəvayətlərdə adı çəkilən Yəmaninin Yəməndən olan bir şəxs olması barədə şübhə etməmişlər. Lakin təəssüflər olsun ki, müasir dövrdə Əhməd İsmayıl əl-Bəsri kimi yalançılar ortaya çıxaraq bu məsələ barədə şəkk ortaya atmış, avam camaatın məlumatsızlığından sui-istifadə etmişlər. Əhməd İsmayıl İraqın Bəsrə şəhərindən olmasına baxmayaraq hədislərdə adı çəkilən […]

Davam Et

Qeyslilərin bayrağı

Bismilləhir-rahmənir-rahim Zühur öncəsi baş verəcək hadisələr arasında Qeyslilərin bayraq qaldırmaları da qeyd olunmuşdur. Qeyslilər ərəb qəbilələrindən ibarət olan olduqca böyük bir topluluqdur. Onların əsli Qeys ibn Əylan ibn Muzər ibn Nizar ibn Məd ibn Ədnana dayanır. Hələbdə, Cəzirə bölgəsində, Suriyada, Türkiyədə və İraqda əsl-kökü bu şəxsə dayanan bir neçə qəbilə vardır. Bəni-Mərvan da həmçinin Qeysin […]

Davam Et

Dəccal

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Dəccalın zühuru da Hz. Mehdinin zühurunun əlamətlərindən biridir. Dəccalı belə təsvir edirlər: Kafir biridir. Bir gözü kordur. Bir gözü də alnındadır və ulduz kimi parlamaqdadır. Alnında belə yazılmışdır: “Bu Kafirdir”. Bunu oxuma-yazması olan və ya olmayan hər kəs oxuya biləcək. Hər bir addımı bir mil qədər olan ağ bir eşşəyə minəcək. Göylər […]

Davam Et

Ayətullah Bəhcətin dilindən – 1

Bismillahir rəhmanir rəhim Bir nəfər İmam Rzaın (ə) hərəminin eyvanında Ayətullah Bəhcətin hüzuruna gəldi və soruşdu: – Ağa zühurdan nə xəbər? Ayətullah Bəhcət cavab verdi: – Yəmənin vəziyyətinə diqqət edin. Yəməndə bir qığılcım atılacaq ki, zühurla əlaqəsi var və biz özümüzü zühur üçün hazırlamalıyıq.   Zuhuradogru.org Məlumatdan istifadə etdikdə istinad vacibdir.   

Davam Et

Zühur öncəsi Fələstin və Bağdaddan bəhs edən bir hədis

Bismillahir rəhmanir rəhim   “Siratul-Müstəqim” kitabının 2-ci cildində, səh.257-də Hüzeyfə ibnəl-Yəmandan (r.ə) belə bir rəvayət nəql olunur: “Şərq tərəfdə bir şəhər salınacaq. Ona Bağdad deyilər. Orada elə bir hadisə baş verəcək ki, o dövrün insanları hələ beləsini eşitməmiş olacaqlar. Ondan əvvəl isə Şam əhlinə bir hadisə üz verəcək. Onun baş verdiyi isə yer Fələstindir. (Qeyd: […]

Davam Et

Bəsrə şəhərinin suya qərq olması

Bismillahir rəhmanir rəhim   Sual: Bəzi hədislərdə Bəsrə şəhərinin sular altında qalacağı qeyd olunmuşdur. Görəsən bu hadisə baş vermişdir, yoxsa zühur əlamətlərindən biri kimi daha sonra baş verəcək? Cavab: Rəvayətdə gəlmişdir ki, Əmirəl-möminin (ə) Bəsrəyə gəldiyi zaman demişdir: “Sanki mən sizin bu Bəsrənizi görürəm ki, (suyun içində qərq olan) gəminin (sular arasında görürən) burnu kimidir..”. […]

Davam Et

Qərblilərin İraqa daxil olması

Bismillahir rəhmanir rəhim Qeybəti-Tusi kitabında Əmmar ibn Yasirdən (r.ə) belə nəql edilir (Qeybəti-Tusi: 278): “Sizin Peyğəmbərinizin Əhli-Beytinin (ə) dövləti axirəz-zəmanda qurulacaq. Onun bir sıra əlamətləri vardır. Həmin əlamətlər baş verənədək yerinizdə oturun və dinc qalın. (O dövlətin qurulmasından az öncə baş verəcək əlamətlər bunlardır) Rumlular (qərblilər-müt.) və türklər üstünüzə hücum çəkəcək və qoşunlar hazırlayacaqlar. Mal-dövlət […]

Davam Et

Əshəb barədə

Bismillahir rəhmanir rəhim   Əshəb barədə ümumi məlumat: 1-“Əshəb” saçı sarı və ya qırmızıya çalan ağ dərili şəxs deməkdir. 2-Əshəb Mərvanidir. Yəni onun nəsəbi Bəni-Mərvan qəbiləsinə qayıdır. Bəni-Mərvan isə “Himarul-cəzirə” ləqəbli Mərvan ibn Muhəmməd ibn Mərvan ibn Həkəm ibn As əl-Əməvinin adı ilə bağlıdır. 3-Bəni-Mərvan qəbiləsinin əsli isə Qeys qəbiləsinə qayıdır. 4-Müzər qəbiləsi Əshəblə əməkdaşlıq […]

Davam Et

Ovf əs-Sələmi

Bismillahir rəhmanir rəhim Ovf əs-Səlmi (və ya Sələmi; və ya Silmi) barədə Qeybəti-Tusi kitabında məlumat verilmişdir (səh.270): “Həzləm ibn Bəşir deyir ki, Əli ibn Hüseyn (ə)-a dedim: Mənə Məhdinin (ə) zühurunu təsvir edin, onun əlamət və nişanələri mənə deyin. Buyurdu: Onun zühurundan qabaq Cəzirədə Ovf əs-Sələmi adlı bir şəxs zühur edəcək. Onun sığınacaq yeri Tikrit […]

Davam Et