Cinlərin İmam Məhdi (ə)-a yardım etmələri

Bismillahir-rəhmanir-rəhim “İrşadul-qulub” kitabında Harun ibn Səiddən belə nəql edilmişdir: Əmirəlmöminin (ə)-ın belə buyurduğunu eşitdim: “…Mənim nəslimdən olan bir şəxs zühur edəcək. O şəxs yer üzünü haqsızlıq və zülmlə dolduğu kimi ədalət və düzlüklə dolduracaq. Allah Musanın (ə) qövmündən qalan (kəsləri və ya əşyaları) onun yanına gətirəcək. Əshabul-kəfhi onu üçün dirildəcək. Onu mələklərlə, cinlərlə və bizim […]

Davam Et

İmam Məhdi (ə.f) nə vaxt zühur edəcək?

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Zühur üçün bir zaman təyin edilməmişdir. Hətta imamlar zühur vaxtını təyin edənləri təkzib etmişlər. Məsələn Fuzeyl belə deyir: İmam Museyi Kazimdən (ə) “Mehdinin zühurunun müəyyən bir tarixi vardırmı?” deyə soruşdum. üç dəfə belə buyurdu: “Hər kim zühurun vaxtını təyin etsə yalan danışmışdır.” [1] Əbdürrəhman b. Kəsr belə deyir: “İmam Sadiqin (ə) hüzurunda […]

Davam Et

İmam Məhdinin (ə.f) zühurunun şəraiti..

Bismillahir Rəhmanir Rəhim “Sizdən bir sual soruşmaq istəyirəm. Aşuraçılar! Əgər bu cür inkişafla,irəliləyişlə, maneəsiz artan imkanlarla İslamın inkişafını gözümüzün önündə canlandlrsaq zühurun nə qədər yaxın olduğunu görmək asan deyilmi? Məntiqlə fikirləş bu qeybdən xəbər vermək deyil, zühurun şərtlərinə bax! Hadisənin (zühurun) baş verməsinə az qalıb elə deyilmi? Statistikaya, imkanlara bax, hesabla bizim qüdrətimiz qarşısında düşmənin […]

Davam Et

Qloballaşma və İmam Zamanın (ə.f) zühuru – 3

 Bismillahir rəhmanir rəhim “Müşriklərin xoşuna gəlməsə belə, onu (səmavi şəriətlərdən ibarət olan) bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Rəsulunu hidayət (vasitələri) və haqq olan dinlə göndərən Odur.” (Səff, 9) “Məcməul-bəyan” təfsirində yuxarıdakı ayə haqqında İmam Zeynalabdinin (ə.) dilindən belə şərh verilməkdədir: “And olsun Allaha! Bu qrup bizim tərəfdarlarımızdandır ki, Allah bizim soyumuzdan bir adamın vasitəsilə […]

Davam Et

Qloballaşma və İmam Zamanın (ə.f) zühuru – 2

 Bismillahir rəhmanir rəhim İslamın nəzərdə tutduğu dünya sisteminin insan ağılının qavrayıb ola biləcəyindən daha böyük xüsusiyyətləri ehtiva etməkdədir. Bu gün bəzilərinin bənzər proyektlər ilə ortaya çıxmaları adda bənzər olsalar da Allahın vəd etdiyi dünya hökuməti çox fərqli bir şey olacaq. Hətta bu proyektlərlə ortaya çıxanların iddialarının doğru olduğunu fərz etsək belə bu proyektlərinin nə vaxt […]

Davam Et

Qlobalizm və İmam Zamanın (ə.f) zühuru -1

Bismillahir rəhmanir rəhim Dünyanın gələcəyi haqqında müxtəlif görüşlər mövcuddur. Bəziləri şər və bədbəxtliyi bəşər həyatının qaçınılmaz həqiqəti qəbul edirlər. Başqa bir qrup da insanın gələcəyini parlaq görür. Həzrət Mehdinin (ə.f) dünya hökumətinin təməl xüsusiyyəti – onun ədalət təməlində rəhbərliyidir. Yer üzündə ədaləti qoymayacağı yer qalmayacaq. Müxtəlif hədislərdə;  Yer üzü ədalətlə dolacaq və bu, Yer üzü […]

Davam Et

İmamın (a.f) qiyamı

Bismillahir rəhmanir rəhim Hz. Mehdi (ə.f) uzun bir qeybətdən sonra Məkkədə Kəbənin kənarında zühur edəcək. Peyğəmbərin (s) bayrağı, qılıncı, sarığı və köynəyi ondadır. Mələklər vasitəsiylə ona kömək ediləcək, İslam düşmənlərini öldürəcək və zalımlardan intiqam alacaq. Məkkədə ona beyət edəcək olan xüsusi səhabələri 313 nəfərdir. İmam Mehdi (ə.f) bir müddət Məkkədə qaldıqdan sonra Mədinəyə gələcək, dostları […]

Davam Et

Zühur vaxtını təyin etmək

Bismillahir rəhmanir rəhim İmam Mehdinin (ə.f) dördüncü xüsusi naibi Əli ibn Məhəmmədi Səmərinin vəfatından sonra, Qeybəti Kübra dövrü başladı. İndiyə qədər də davam etməkdə… İmam Mehdi (ə.f) Allah Təalanın əmriylə qiyam və zühur edəcək. Əhli Beyt İmamları bir çox hədislərdə zühur vaxtının ifadə edilə bilməyəcəyini və bunu ancaq Allahın biləcəyini, qəflətən Allahın əmriylə baş verəcəyini […]

Davam Et

Zühur əsrində ideal cəmiyyətin xüsusiyyətləri (1)

Bismillahir rəhmanir rəhim İnsanoğlunun təməl ehtiyacları arasında xüsusi bir yer əhatə edən, ən əhəmiyyətli ehtiyaclardan biri də təhlükəsizlikdir. Əlbəttə bu ehtiyac, əxlaqi təhlükəsizlik, iqtisadi təhlükəsizlik, hüquqi təhlükəsizlik, ictimai və ailəvi təhlükəsizlik kimi müxtəlif ölçülərə malikdir. Zühurla əlaqədar bir çox rəvayətdən aydın olan, hədəflənən ideal cəmiyyətin bir xüsusiyyəti də təhlükəsizlik və güvənin cəmiyyətdə gerçək mənada və […]

Davam Et

İmam Zamana (əc) qarşı müxalifətin səbəbləri

Bismillahir rəhmanir rəhim Daim günah edib tövbə qılmayan insan zühur dövründə günahların təsiri altında İmama (əc) arxa çevirib onun düşmənlərinə qoşulacaq. Ayətullah Məhəmməd Şücai Həzrət Mehdinin (əc) zühur dövründə bir qisim ona tərəfdar müxalif olar. Müxalif olanlar arasında zühurdan öncə həzrətə düşmən olanlarda var. Bəziləri isə İmamın (əc) zühurundan sonra ona qarşı çıxar. Bu adamlar […]

Davam Et