Qeyri-şiə tarixçilər və soyşünasların etirafları

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Qeyri-şiə tarixçilərin və soyşunas alimlərin İmam Məhdinin (ə.f) doğulması barəsindəki sözləri son dərəcə aydındır. İbn Xəllikan yazır: “Şiələrin fikrincə Əbulqasim Muhəmməd ibn Həsən Əskəri (ə) on ikinci imamdır və “höccət” adı ilə məşhurdur. O, iki yüz əlli beşinci il, Şaban ayının on beşi, cümə günü dünyaya gəlib” (Vəfəyatul-əyan, c.4, səh.176, hədis.562) Zəhəbi […]

Davam Et

Gizli doğum

İmam Əliyyən Nəqi(ə) və imam Həsən Əsgərinin (ə) imaməti dövründə Bəni Abbas hakimləri arasında böyük bir narahatçılıq yaranmışdı. Onların narahtçılığının səbəbi Peyğəmbər (s) və İmamlardan (ə) gələn çoxlu hədislərdə İmam Həsən Əsgərinin (ə) övladının olacağının və dünyanı ədalətlə dolduracağının bəşarət verilməsi idi.( Muntəxəbul-əsər, 25 və 34-cü bab ) Buna görədə bu iki böyük şəxsiyyət xüsusi […]

Davam Et

İmam Məhdi (ə)-ın dünyaya gəlişi

Bismillahir rəhmanir rəhim   Şeyx Səduq (r.ə) “Kəmalud-Din” kitabında öz isnadı ilə Həkimə binti İmam Cavad (ə.s)-dan belə nəql edir: “Əbu Muhəmməd Həsən ibn Əli (ə) (adam) göndərib məni (evinə çağırdı və mənə) dedi: Ey bibi, bu gecə iftarını bizdə et. Bu gecə Şaban ayının yarısının gecəsidir. Allah təbarəkə və təala Höccəti bu gecədə aşkar […]

Davam Et
zuhuradogru.org

İmam Məhdinin (ə) viladətinin gizliliyi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İmam Məhdi (ə)-ın qəziyyəsi bütün tərəfləri və yönləri ilə Allahu-təalanın iradəsinə bağlı olan bir məsələdir. Bu məsələ səmavi dinlərin diqqət yetirdiyi məsələlərdəndir. Peyğəmbərlər (ə) zülmü aradan aparıb haqq dövlətini bərqərar edəcək gözlənilən islahatçının gələcəyi ilə bağlı öncədən müjdələr vermişlər. Bu inanc yalnızca İslam dininə aid olan və xüsusən də şiə-imamilərin etiqad etdiyi […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Hz.Məhdinin (ə.f) viladətinə dəlil olan hədislər

Bismillahir Rəhmanir Rəhim   Bildiyimiz kimi, İmam Məhdi (ə) dünyaya gəldikdən sonra atası İmam Həsən Əsgəri (ə) bir neçə dəfə o həzrəti öz seçilmiş və xass səhabələrinə göstərmişdir. Bununla özündən sonrakı xələfi onlara tanıtmış, sonuncu və yer üzünü haqq-ədalətlə dolduracaq olan imamın o həzrət (ə.f) olduğunu bildirmişdir. Biz burada həzrət İmam Əsgərinin (ə) övladı Məhdi […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Əhli-Sünnə nəzərində Hz.Məhdinin (ə.f) viladəti

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Məlum olduğu kimi, şiə məktəbinin etiqadına əsasən, həzrəti Məhdi (ə) artıq 255-ci hicri ilində dünyaya gəlmişdir. Lakin müxalif əqidədən olan bəzi qərəzli şəxslər və tarixçilər bu məsələnin əsassız olduğunu isbat etmək üçün bir sıra yollara əl atmışlar. Bunlardan biri də İmam Həsən Əsgəri (ə) vəfat edən zaman onun heç bir övladının olmaması […]

Davam Et

Həzrəti İmamın (ə.f) viladəti

Bismillahir rəhmanir rəhim Müsəlmanlar arasında Məhdinin (ə) gəlməsi ilə və eləcə də onun Allah Rəsulu (s)-in nəslindən olması ilə bağlı heç bir ixtilaf yoxdur. Bəli, məsələ və mövcud olan ixtilaf İmamiyyə şiələrinin və sayları heç də az olmayan digər İslam firqələrinin nümayəndələrinin etiqad etdikləri kimi onun doğulub-doğulmaması ilə bağlıdır. Şiə İmamiyyə firqəsi belə etiqad edir […]

Davam Et