Bəsrə dəccalı və onun yoldaşının yalanı

Bismilləhir-rahmənir-rahim Şeyx Əli əl-Kurani (əl-Kəvrani) özünün “Dəccalul-Bəsrə” kitabında yazır: Əhməd İsmayıl əl-Bəsrinin yaxın adamlarından olan Nazim əl-Uqeyli özünün “ər-Rəddul-hasim əla minkiri-zurriyyətil-Qaim” adlı kitabında demişdir (qeyd edək ki, Əhməd İsmayıl öz kitablarının birində bu kitabı oxumağı məsləhət görür – tərc.): ““Bişarətul-İslam” kitabında “Biharul-ənvar” kitabından nəqlən Süteyh əl-Kahindən uzun bir xəbər nəql edilmişdir. Həmin xəbərin cümlələrinin birində […]

Davam Et

Əhməd İsmayıl – Səddamın xəfiyyəsi

Bismilləhir-rahmənir-rahim Əhməd İsmayıl əl-Quveyti (كويطع) İraqın Bəsrə əyalətinin tabeçiliyində olan Mideynə qəzasının Huveyr məntəqəsinin Həmbuşi kəndindəndir. Kasıb bir ailədəndir. Ailəsi Bənis-Suleymi qəbiləsinə aid olduqlarını iddia edirlər. Onun yaşı nisbətə azdır. Demək olar ki, Ziya Qər`avi (özünün Məhdi olduğunu iddia etmişdir – müt.) və Heydər Muşəttitlə (özünün hədislərdə gələn Qəhtani olduğunu, daha sonra isə Yəmani olduğunu […]

Davam Et

İmam Kazım (ə)-ın məhdəviyyət iddiaçıları ilə mübarizəsi

Bismilləhir-rahmənir-rahim İmam Museyi-Kazım (ə)-ın zamanında məhdəviyyat iddiası edən sapqın cərəyanları üç qurupa bölə bilərik. Bu üç cərəyan çox yayılma və ya az yayılma baxımından, habelə şübhələrinin dərinliyi və ya səthiliyi baxımından bir-birlərindən fərqlənirlər. İmam Kazım (ə) bunların hamısı ilə mübarizə aparmışdır, onların batilliklərini və zəlalətlərini ortaya qoymuşdur. Onların bəzisi məhv olub aradan getsə də bəzisi […]

Davam Et

Məhdəviyyət iddiaçıları və onlara verilən cəza

Bismillahir rəhmanir rəhim   Məlum olduğu kimi məhdəviyyat iddiaçıları insanları özlərinə cəlb etmək üçün bir sıra metodlardan istifadə edirlər və bunlardan biri də hədisi-şəriflərin mənasının dəyişdirilməsidir. Belə məna dəyişikliyinə məruz qalan hədislərdən biri də aşağıdakı hədisdir: “İmam Sadiq (ə) buyurdu: Əgər bu işi (imaməti) onun sahibindən başqa birisi iddia edərsə, Allah onun ömrünü kəsər”. (Kafi: […]

Davam Et

İmam Rza (ə) və dövrünün məhdəviyyət iddiaları II

Bismillahir rəhmanir rəhim  İmam Rza (ə)-ın zamanında baş verən məhdəviyyat iddialarında biri də elə o həzrətin yaxın adamları tərəfindən irəli sürülmüşdü. Belə ki, həzrəti Rza (ə) (məcburi şəkildə) vəli-əhdliyi qəbul etdiyi zaman bəziləri elə zənn etdilər ki, yer üzünü haqq və ədalətlə dolduracaq şəxs və gözlənilən Məhdi o həzrətdir (ə). İmam Rza (ə) bu şübhə […]

Davam Et

İmam Rza (ə) və dövrünün məhdəviyyət iddiaları I

Bismillahir rəhmanir rəhim  İmam Məhdi (ə) məsələsi İslam cəmiyyətinin düşüncəsində mühüm yer tutan məsələlərdəndir, xüsusən də tarixin müxtəlif dövrlərində zülm və haqsızlıq çoxaldığı zamanda. Tarixə nəzər saldığımız zaman görürük ki, Abbasilər dövründə bu məsələ daha çox gündəmdə olmuş, bu dövrdə müxtəlif məhdəviyyat iddiaları ortaya çıxmışdır. Bunun bir sıra səbəbləri vardır ki, bunlardan bəziləri aşağıdakılardır: 1-Camaatın […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Tarixdə ilk yalançı Məhdi Müaviyə ibn Əbi Süfyandır

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İbn Həmmad “Əl-fitən” kitabında (1/370) Vəlid ibn Hişam əl-Mutidən,  o da Əban ibn Vəliddən nəql edir ki,dedi: İbni Abbasın Müaviyənin yanında belə dediyini eşitdim: “Allah Məhdini biz Əhli-beytdən göndərəcək”. Deyirəm: Müaviyənin Bəni Haşimdən olan Məhdini (ə.f) inkar etməsi üçün özünün Məhdi olduğunu iddia etməsinin səbəbi məhz bu sözdür! Seyyid ibn Tavus “Məlahim […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Naiblik iddiası və cavabı

Bismillahir Rəhmanir Rəhim  Böyük qeyb dövrünün başlaması ilə İmam Məhdi (ə)-la birbaşa əlaqənin kəsilməsi məsələsi şiə məktəbi yanında qəti olan məsələlərdəndir. İmam Məhdi (ə)-ın sonuncu və dördüncü xüsusi naibi (səfiri) olan Əli ibn Muhəmməd Səmərinin (r.ə) vəfatı ilə xüsusi naiblik müddəti də bitmiş hesab edilir. Buna dəlil olaraq İmam Məhdi (ə) Şeyx Səməriyə (r.ə) göndərdiyi […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Yalançı Məhdilərin tarixi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Bildiyimiz kimi, İslamın yaranmasından etibarən və bəlkə də daha öncələrdən bəri insanlar uzun illər boyu bəşəri xilaskarı gözləmiş,yer üzünün zülm və haqsızlıqla dolduğu kimi düzlük və ədalətlə dolmasının intizarında olmuşlar. Digər dinlərdə bu böyük ilahi proqramı həyata keçirən şəxs barədə ümumi məlumat verilsə də, İslam dini bu böyük xilaskar barədə xüsusi söhbət […]

Davam Et
zuhuradogru.org

(Yalançı Məhdi) Məhdi Qəhtaninin köməkçisi Cüheyman

Bismillahir Rəhmanir Rəhim   Məhdi Qəhtani: O, Muhəmməd ibn Abdullah əl-Qəhtanidir. 1979-cu ilin noyabır ayında Səudiyyə Ərəbistanında ortaya çıxmışdır. 1979-cu ildə Cüheyman adlı bir şəxs bir dəstə silahlı adamla birlikdə Hərəmi ələ keçirib namaz qılanları mühasirəyə aldı. Bundan sonra içlərindən bir nəfər çıxaraq özünün gözlənilən Məhdi olduğunu iddia etdi. Cüheyman kimdir? Adı: Cüheyman ibn Muhəmməd ibn […]

Davam Et