İmam Museyi Kazımın (ə) əshabı

Bismillahir rəhmanir rəhim   Həzrətin atası imam Sadiq (ə) vəfat edəndə onun tələbələri Imam Museyi Kazim əleyhissalama tərəf gəlib 33 il ərzində o həzrətin elm və bilik …

Davam Et

Əlinin (ə) məhəbbəti və cazibəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim   Hər bir cəmiyyətin möhkəmliyi ondakı fərdlər arasındakı məhəbbət və cazibədən asılıdır. Məhəbbət və cazibə isə pak və sağlam qəlbdə tərbiyə oluna bilər. Bu …

Davam Et

İmam (ə)-ın ictimai xidmətləri

Bismillahir rəhmanir rəhim   Əli (ə) xilafətdən uzaqlaşdırıldığı dövrdə islam cəmiyyətinin digər məsələlərindən kənara çəkilmədi. Bu dövrdə Imam (ə) misli görünməyən çoxlu elmi və ictimai xidmətlər etməyə …

Davam Et

Məkkə və ya Nur diyari

Bismillahir rəhmanir rəhim   Həzrət Peyğəmbərin (s) doğulduğu Məkkənin tarixi İbrahim peyğəmbərin (ə) zamanına gedib çıxır. Ərəb adası Qırmızı dənizin şərq sahilində Hicaz, cənubda Təhamə (ərəbi), mərkəzdə …

Davam Et

Həzrəti-Zəhra (s.ə)-nın fəzilətləri.

Bismillahir rəhmanir rəhim   «Kisa» və «Mübahilə» əhlindən biri sayılan Fatimə(s.ə) ən çətin dövrdə Allah yolunda hicrət edən, şərəfinə «Təthir» ayəsi nazil olan şəxsiyyətlərdəndir. Cəbrayıl da onlarla birgə …

Davam Et

Həzrəti-Zəhra(s.ə.)-nın viladəti

Bismillahir rəhmanir rəhim   Şeyx Səduq «Əmali» kitabında Müfəzzəl ibn Ömərdən belə nəql edir: Ömər deyir ki, bir gün imam Sadiq(ə.s)-dən soruşdum: –Fatimə(s.ə) dünyaya necə gəlmişdi? İmam(ə.s) buyurdu: –Xədicə(s.ə) Peyğəmbər(s) …

Davam Et

Hüneyn və Taif döyüşləri

Bismillahir rəhmanir rəhim Məkkənin fəthindən sonra şəhər əhli dəstə-dəstə İslamı qəbul edirdi. İslamı yenicə qəbul edənlər Peyğəmbərə bey’ət edirdilər. Həzrət bir müddət Məkkədə qalıb şəhərin işlərini nizama …

Davam Et