Hud surəsi, 86-cı ayə və İmam Məhdi (ə)

Bismillahir rəhmanir rəhim   Görəsən “Əgər möminsinizsə, “Bəqiyyətullah” sizin üçün xeyirlidir” ayəsi İmam Zaman (ə.f) haqqında nazil olmuşdur? Quranda bir çox ayələrin birinci mövzusu keçmiş peyğəmbərlərin zamanına uyğun mövzudur, lakin onların bəzi göstəriciləri Peyğəmbərin (s) zamanında da olmuşdur. Peyğəmbərlərin macəraları bu səbəbdən bizim Peyğəmbərimizə nazil olmuşdur ki, həmin macəraların Peyğəmbərimizn (s) zamanında baş verən hadisələrlə […]

Davam Et

Tövbə surəsi 34-cü ayə və İmam Məhdi (ə)

Bismillahir rəhmanir rəhim   Tövbə surəsi (Qızıl və gümüş yığıb (toplayıb) onu Allah yolunda xərcləməyən kəslərin hamısını ağrılı bir əzabla müjdələ) ayəsinin (Tövbə, 34) təfsirində Əllamə Bəhrani belə nəql edir: 1-Muhəmməd ibn Yaqub, Muhəmməd ibn Yəhyadan, o Əhməd ibn Muhəmməddən, o Muhəmməd ibn Sinandan, o da Muaz ibn Kəsirdən nəql edir ki, Əba Əbdillah Sadiq […]

Davam Et

Ənam surəsi, 158-ci ayə və İmam Məhdi (ə)

Bismillahir rəhmanir rəhim   1-İmam Sadiq (ə)-ın “Yoxsa Rəbbinin nişanələrindən birinin gəlməsini gözləyirlər? Rəbbinin nişanələrində biri gələcəyi gün, ondan əvvəl imanı olmayan və ya iman halında bir şey əldə etməmiş şəxsə iman gətirməsinin bir xeyri olmayacaqdır” (Ənam surəsi, 158) ayəsinin təfsirində belə buyurduğu nəql olunmuşdur: “Nişanələr imamlardırlar (ə). Gözlənilən nişanə isə Qaimdir (ə). O (gəldiyi) […]

Davam Et

Ənfal surəsi, ayə 39

Bismillahir rəhmanir rəhim   Qurani-Kərimdə İmam Məhdi (ə)-la əlaqəli olan ayəti-kərimələrdən biri də Ənfal surəsinin 39-cu ayəsidir: “Onlarla (müşriklərlə) fitnə aradan gedənə və din tamamilə Allaha məxsus olana qədər vuruşun”. Muhəmməd ibn Yaqub (r.ə) öz isnadı ilə İmam Baqir (ə)-dan belə nəql edir: “Bu ayənin təvili hələ gəlməmişdir. Allah Rəsulu (s) özünün və səhabələrinin hacətinə (məsləhətinə) […]

Davam Et

Nəhl surəsi 38-ci ayə və İmam Məhdi (ə)

Bismillahir Rəhmanir Rəhim  Qurani-Kərimdə həzrəti Məhdi (ə)-la bağlı nazil olan ayəti-kərimələrdən biri də mübarək Nəhl surəsinin 38-ci ayəsidir. Allahu-təala buyurur: “Onlar ən ciddi andları ilə Allaha and içdilər ki, Allah ölən şəxsi əsla diriltməyəcəkdir! Xeyr (dirildəcəkdir)! Bu Onun öhdəsində olan haqq və sabit bir vəddir, lakin insanların çoxu bilmir”. Muhəmməd ibn Yaqub öz isnadı ilə […]

Davam Et

Fəth surəsi 25-ci ayə və İmam Məhdi (ə)

Bismillahir Rəhmanir Rəhim    Qurani-Kərimdə həzrəti İmam Məhdi (ə)-la bağlı olan ayəti-şərifələrdən biri də mübarək Fəth surəsinin 25-ci ayəsidir. Allahu-təala ayəti-şərifədə buyurur: “Əgər onlar (müsəlmanlardan) ayrı olsaydılar onların küfr edənlərinə ağrılı bir əzab verərdik”. İbn Babəveyh Səduq (r.ə) belə nəql edir: Bizə Müzəffər ibn Cəfər ibn Müzəffər əl-Ələvi rəhiməhullah Cəfər ibn Muhəmməd ibn Məsuddan, o […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Nəml surəsi 62

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Qurani-Kərimdə İmam Məhdi (ə)-dan bəhs edən ayəti-kərimələrdən biri də mübarək Nəml surəsinin aşağıdakı ayəsidir: “(Bütlər yaxşıdır) yaxud əli hər yerdən üzülüb darda qalan  birisi Ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran, (sizdən) şəri sovuşduran, sizi yer üzünün varisləri edən kimsə?” (Nəml, 62) 1-Muhəmməd ibn Əbbad Həmid ibn Ziyaddan, o Hüseyn ibn […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Şuəra surəsi 4-cü ayə və İmam Məhdi (ə)

Bismillahir Rəhmanir Rəhim  Əhli-Beyt (ə)-ın hədislərinə əsasən, Qurani-Kərimdə İmam Məhdiyə (ə.f) işarə edən ayəti-kərimələrdən biri də Şüəra surəsinin 4-cü ayəsidir: “Əgər istəsək göydən onlara elə bir nişanə (ayət) nazil edərik ki, onun müqabilində onlar (məcburi şəkildə) boyun əyib itaət edərlər”. Hənzələdən nəql edilir ki, deyir: (Sadiq) Əba Əbdillah (ə)-ın belə buyurduğunu eşitdim: Qaim əleyhis-səlamın qiyamından […]

Davam Et
zuhuradogru.org

İmam Məhdi (ə) və Bəqərə surəsi 155-ci ayə

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Qurani-Kərimdə həzrəti Məhdiyə (ə) işarə edən ayələrdən biri də mübarək Bəqərə surəsinin 155-ci ayəsidir.Belə ki, Allahu-təala buyurur: “Sizi mütləq bir az qorxu və aclıqla, eləcə də mal, can və məhsulların azlığı ilə imtahan edəcəyik. Səbr edənlərə müjdə ver”. İbni Əbi Zeynəb kimi tanınan Muhəmməd ibn İbrahim Numani (Şeyx Numani) Muhəmməd ibn Müslimdən […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Quranda İmam Məhdiyə (ə.f) işarələr

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Məhdəviyyət mövzusu hər iki məzhəbin mənbələrində öz əksini tapmış inkaredilməz məsələlərdəndir. Hər iki firqə vasitəsilə nəql edilən və təvatür həddinə çatan hədislər bu inancın doğruluğundan xəbər verir. Lakin, bildiyimiz kimi bəzi qərəzli şəxslər bu qədər səhih və mütəvatir həddə olan hədisləri bilərəkdən və ya bilməyərəkdən görməzdən gələrək məsələni başqa yönə sapdırmağa çalışır […]

Davam Et