İlahiyyatçı Quranilərə səsləndi: “Qurani-Kərimin harasında yazılıb ki,”…

“Quran təklikdə kifayət edir, hədisə ehtiyac yoxdur” deyənlər özləri niyə bu qədər mollalıq edir, hətta daha da irəli gedərək peyğəmbər rolunda çıxış edərək təfsir dərsləri deyir, müraciətçilərə yön verib əllaməlik edirlər? Kifayətdirsə, işiniz olmasın, adamlar özləri istədiklərini tapacaq. Siz niyə bu qədər əl-ayağa düşmüsünüz? Ya da kimsə Qurandan danışanda sən düz demirsən, o ayə elə […]

Davam Et

“Bunu dərk etmək üçün azacıq bir şüur və zəif bir məntiq bəs edər” – İlahiyyatçı “Müqəddəslik” mövzundan yazdı

Allah-Taala özünün bəzi ayətlərini müqəddəs elan edib. Bu ayətlərə fiziki mənada baxsaq, adi maddi əşyalardır. Kəbə köhnə, əyri-üyrü daşlardan tikilmiş, xüsusi memarlıq özəlliyi olmayan adi dördbucaqlı bir binadır. Amma bu evin hörmətinə baxın ki, Allah onu öz evi adlandırıb. Və Allah hökm verib ki, bu evin bir neçə kilometr həndəvərinə ehramsız girmək olmaz. Heyvanlar və […]

Davam Et

QMİ rəsmisindən Elşad Miri açıqlaması: “Elşad Miri ilahiyyatçı deyil. Quran müqəddəsdir, o yalan danışır.”

Mircəfər Əyyubov: “Elşad Miri bildirib Quranda bu barədə heç bir dəlil yoxdur onun bu fikri yalandır.” Elşad Mirinin “Yaşıl Orta” verilişində “Quran müqəddəs kitab deyil” fikirinə münasibət bildirən ilahiyyatçı Mir Cəfər Əyyubov Milliyet.az-a müsahibə verib. İlahiyyatçı bildirib ki, Elşad Mirinin Qurani Kərimin müqqəddəs olmaması barəsində müsahibəsini və dırnaq arası dəlilini oxudum. Əslində cavab verməli bir […]

Davam Et

Qur’anda qəlb

Bismillahir rəhmanir rəhim   “Qəlb” kəlməsi Qur’anda və hədislərdə çox işlənmişdir və yüksək əhəmiyyətə malikdir. Lakin qəlb dedikdə, məqsədin insanın döş qəfəsinin sol tərəfində yerləşən ət olub özünün müntəzəm döyüntüləri ilə qanı bədənin hər bir yerinə göndərib heyvani həyatı davam etdirən üzv olması təsəvvür olunmamalıdır. Çünki Qur’ani-Kərimdə qəlbə aid edilən şeylərin zahiri qəlblə əlaqəsi yoxdur. […]

Davam Et

“Səqəleyn” hədisi, Quranın təhrif olunmadığına ən tutarlı dəlildir

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Quranın təhrif olunmadığına dəlil olan ən mühüm rəvayət “Səqəleyn” hədisidir. Hansı ki, Peyğəmbərin (s) Əli (ə), Əbuzər, İbn Abbas, Abdullah ibn Ömər, Hüzeyfə və Əbu Əyyub Ənsari kimi 33 min nəfərə yaxın böyük səhabələri  nəql etmiş və 200-ə yaxın böyük “əhli-sünnə” alimi öz kitabında qeyd etmişdir. Sözügedən hədis, sənədlərindən birinə əsasən belədir: […]

Davam Et

Qurani təhrif etmək mümkündür?

Bismillahir rəhmanir rəhim   Sual 88: Quranı təhrif etmək mümkündürmü? Cavab: Bəşər tarixində dəyişikliyə məruz qalmamış yeganə kitab, Qurani-kərimdir. Qurandan əvvəl nazil olunmuş bütün səmavi kitablar təhrif olunmuşdur. «Hicr» surəsinin 9-cu ayəsində buyurulur: «Şübhəsiz ki, Quranı biz nazil etdik və sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayacağıq». Quranın bu sayaq ciddi qorunmasının əsas səbəbi, əvvəlki […]

Davam Et

Böyük şiə alimlərinin Quranın təhrif olunması barəsində fikirləri

Bismillahir rəhmanir rəhim Böyük şiə alimləri Quranın təhrif olunmadığı qənaətindədirlər. Belə ki, onlar hazırkı Quranın heç bir artım və ya azalma baş vermədən Peyğəmbərə (s) nazil olunan Quran olduğunu qəbul edirlər. Burada şiə məzhəbinin dayaqları və qələmə aldıqları əsərlər bu məzhəbin əqidəsi hesab olunan bir neçə alimin görüşlərini qısa şəkildə diqqətinizə çatdıracağıq. Lakin oncə iki […]

Davam Et

Şəms surəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim   («Şәms» günәş dеmәkdir; mәkkәdә nаzil оlmuşdur). Suаllаr:  Surә nә üçün «Şәms» аdlаndırılmışdır? Surәnin әvvәlindә nә üçün аnd içilir? Surәdә yоlunu аzıb ziyаnа düşmüş hаnsı qövmlәr misаl göstәrilir? Surәnin mәtni hаqqındа: Аllаh-tәаlа surәnin bаşlаnğıcındа günәşә, оnun nurunа аnd içir. Аyәnin dаvаmındа bаşqа аndlаr dа içilir. Sоnrа bәyаn оlunur: «Nәfsini pаk еdәn şәхs nicаt […]

Davam Et

İnsani dəyərlər

Bismillair rəhmanir rəhim   1. İnsan Allah-taalanın yer üzərindəki xəlifəsidir. ([Ya Məhəmməd!] Sənin Rəbbin mələklərə: «Mən yer üzündə bir xəlifə [canişin] yaradacağam», – dedikdə, mələklər: «Biz Sənə şükr etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən yer üzündə fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsimi yaratmaq istəyirsən?» – söylədilər. Allah [onlara]: «Mən bildiyim şeyi […]

Davam Et

Quranın tilavəti

Bismillahir rəhmanir rəhim Tәharәt vә pakizәlik Qur’an tilavәtinin birinci qaydası Qur’an qarisinin tәharәt vә paklığıdır. Әgәr bir şәхs Qur’an yazılarına әl vurmaq istәsә vә ya qiraәt zamanı әlinin bu yazılara tохunacağını еhtimal еtsә, tәharәtli оlması lazımdır. Buna dәlil оlaraq “Vaqеә” surәsinin 79-cu ayәsi zikr еdilmişdir. Allah-tәala buyurur: “Paklardan başqaları оna (Qur’ana) әl vurmasınlar.”  Qur’anın möhtәrәm […]

Davam Et