Qur’anda qəlb

Bismillahir rəhmanir rəhim   “Qəlb” kəlməsi Qur’anda və hədislərdə çox işlənmişdir və yüksək əhəmiyyətə malikdir. Lakin qəlb dedikdə, məqsədin insanın döş qəfəsinin sol tərəfində yerləşən ət olub …

Davam Et

Qurani təhrif etmək mümkündür?

Bismillahir rəhmanir rəhim   Sual 88: Quranı təhrif etmək mümkündürmü? Cavab: Bəşər tarixində dəyişikliyə məruz qalmamış yeganə kitab, Qurani-kərimdir. Qurandan əvvəl nazil olunmuş bütün səmavi kitablar təhrif …

Davam Et

Şəms surəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim   («Şәms» günәş dеmәkdir; mәkkәdә nаzil оlmuşdur). Suаllаr:  Surә nә üçün «Şәms» аdlаndırılmışdır? Surәnin әvvәlindә nә üçün аnd içilir? Surәdә yоlunu аzıb ziyаnа düşmüş …

Davam Et

İnsani dəyərlər

Bismillair rəhmanir rəhim   1. İnsan Allah-taalanın yer üzərindəki xəlifəsidir. ([Ya Məhəmməd!] Sənin Rəbbin mələklərə: «Mən yer üzündə bir xəlifə [canişin] yaradacağam», – dedikdə, mələklər: «Biz Sənə şükr …

Davam Et

Quranın tilavəti

Bismillahir rəhmanir rəhim Tәharәt vә pakizәlik Qur’an tilavәtinin birinci qaydası Qur’an qarisinin tәharәt vә paklığıdır. Әgәr bir şәхs Qur’an yazılarına әl vurmaq istәsә vә ya qiraәt zamanı …

Davam Et