Qeybət dövründə möminlərin vəzifələri (1)

Bismillahir rəhmanir rəhim Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təqi əl-Yəhudi, “Mikyalul-Məkarim” kitabında, qeybət dövründə edilməsi və itaət edilməsi lazım olan 80 nöqtəyə işarə etmişdir, ki biz bunlardan üçünün faydalı olacağına inanırıq. Möminlər bu nöqtələrə riayətlə, həyatlarına yeni bir səliqə-sahman verərək yaşamalarını O Həzrətin razılıq və məmnuniyyəti istiqamətində kompensasiya edər və zühur hazırlığına sürət qazandırmış olarlar inşaallah. O […]

Davam Et

İmam Zaman (ə) üçün necə dua edək?

Bismillahir rəhmanir rəhim   Mirzə Muhəmmədtəqi İsfahani (r.ə) İmam Zaman Məhdi (ə)-ın fərəcinin və zühurunun təcili üçün necə dua etmək lazım olduğu barədə yazır: Bil ki, dua etmək istəyən şəxs bu iş bir neçə şəkildə görülə bilər: Birinci: Fars, ərəb və s. dillərdə dua edərək Allahdan bu diləyi istəyə bilər. Məsələn, deyə bilər ki: “İlahi, […]

Davam Et

İmam Məhdi (ə) üçün dua etməyi gərəkli edən səbəblər

Bismillahir rəhmanir rəhim   “Mikyalul-Məkarim” kitabının müəllifi mərhum Mirzə Muhəmmədtəqi İsfahani öz dəyərli kitabının dördüncü babında İmam Məhdi (ə) üçün dua etməyi gərəkli edən səbəbləri bir araya toplamağa çalışmışdır. Mərhum İsfahani (r.ə) babın əvvəlində bəyan edir ki, “əgər qeyd edəcəyimiz bu xüsusiyyətlərdən hətta bircə dənəsi belə bir kəsdə olarsa, ağıl, vicdan və şəriət o şəxs […]

Davam Et

Müntəzirlərin vəzifələri (Alimlər)

Bismillahir rəhmanir rəhim İmam Zaman (ə)-dan nəql edilən duaların birində həzrət (ə) tərəfdən qeyb dövründə cəmiyyətin fərdlərinin daşımasının gərəkən bəzi xüsusiyyətlər açıqlanmışdır. Duada alimlər barəsində deyilir: “İlahi, alimlərimizə zöhd və ixlas əta etməklə ehsan buyur..” (Misbah, Kəf`əmi, səh.281) Alimlər, xüsusən də din alimləri və din hərəminin himayədarları islah və ümmətin düzəldilməsi karvanında ilk cərgədə dayanırlar. […]

Davam Et

Müntəzir gənclərin vəzifələri

Bismillahir rəhmanir rəhim   İmam Zaman (ə)-dan nəql edilən duaların birində həzrət (ə) tərəfdən qeyb dövründə cəmiyyətin fərdlərinin sahib olması lazım olan  bəzi xüsusiyyətlər açıqlanmışdır. Duada gənclər barəsində deyilir: “İlahi, cavanlarımıza Sənə doğru gəlmək və tövbə nəsib et” (Misbah, Kəf`əmi, səh.281) Gənclər cəmiyyətin əvvəla sərmayəsi, ikinci olaraq isə gələcəyidirlər. Onların düzgün dini maarifin yayılmasında böyük […]

Davam Et

Vəzifə və rəğbət

Bismillahir rəhmanir rəhim   Vəzifə bir şeydir, rəğbət başqa bir şey. Gərək bunlar arasında fərq qoyula. Bu misal üzərində düşünün: bir nəfər xəstə olduğu zaman bəzi yeməklər onun üçün zərərli olur. Bu o demək deyil ki, həmin yeməklər özü-özülüyündə zərərlidirlər, əksinə, bəlkə yaxşıdırlar da. Lakin bu şəxs üçün zərərli olurlar. Belə olunca bu yeməkləri yemək […]

Davam Et

İmam Zaman (ə) üçün nəfsi hazırlıq

Bismillahir rəhmanir rəhim   İmam Məhdi (ə.f) üçün nəfsi hazırlıq və nəfsi islah: O həzrət (ə.f) üçün nəfsi hazırlıq dedikdə günah əməlləri tərk etmək, vacib və müstəhəb əməllər yerinə yetirmək və müsbət əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnməklə nəfsin saflaşdırılması və kamilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Habelə bu hazırlıq o həzrətə (ə.f) yardım etmək üçün cismi cəhətdən hazır olmağı da […]

Davam Et

Müntəzirin iki mühum vəzifəsi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Böyük qeyb dövründə İmam Məhdi (ə.f)-ı gözləyənlərin bir sıra xüsusiyyətlərə sahib olması onların vəzifəsidir. Bu yazımızda belə xüsusiyyətlərdən ikisini qısaca da olsa izah etməyə çalışacağıq. Birinci xüsusiyyət bundan ibarətdir ki, müntəzir olan şəxs İmama (ə.f) xidmət göstərmək üçün səy etməlidir. Qeyb dövründə Hz.Məhdi (ə.f)-ə xidmət etmək dedikdə o həzrət və pak  ata-babaları […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Müntəzirin etiqadı

Bismillahir Rəhmanir Rəhim  Həzrəti İmam Məhdinin (ə.f) zühurunu gözləyən şəxslər bir sıra xüsusiyyətlərə və etiqadlara sahib olmalıdır. Biz bu etiqadları qısaca olaraq aşağıdakı kimi quruplaşdıra bilərik: -Müntəzir olan şəxs ilk növbədə hər şeyi bilən, hikmət sahibi və bəndələrinə qarşı mehriban olan bir ilahın varlığına iman gətirməlidir. O etiqad etməlidir ki, Allahu-təala heç bir işi məsləhət […]

Davam Et