Şeyx Bəhlulun dilindən

Bismillahir rəhmanir rəhim Mərhum Şeyx Bəhluldan sual olundu: -Hansı vaxt İmam Zaman (ə.f) ağanın xidmətinə müşərrəf olmaq olar? Şeyx buyurdu: -Təqvalı olun. Sizinlə Həzrət (ə.f) arasında sinxiyyət olarsa, bu mümkündür. Sonra buyurdu: – İmam Zaman ağanı (ə.f) görmək mühüm deyil. Mühüm olan odur ki, O, bizi görsün. Çoxları İmam Əlinin (ə) görürdü. Amma onun düşməni […]

Davam Et

Ayətullah Bəhcətin dilindən – 2

Bismillahir rəhmanir rəhim Mərhumun şagirdləri yada salırlar ki, dərslərindən birində mərhum Behcət livanlı alim dostu haqqında danışıb.  Livanlı alim Qumda mərhum Behcətin qonağı olarkən zühurdan söhbət düşür və livanlı alim zühurun təxiri ilə bağlı bir xatirə danışır. Behcətin bildirdiyinə əsasən, bu alimin İmam Mehdi (ə.f.) ilə ardıcıl görüşləri olub. Bir gün Həzrət Höccət (ə.f.) bu […]

Davam Et

Seyyid İbn Tavusun (r.ə) İmam Zamanla (ə.f) bağlı oğluna nəsihəti

Bismillahir rəhmanir rəhim   “Dünyaya gəldiyin ilk gündən səni Mövlamız Məhdiyə (ə) tapşırdım. Dəfələrlə olub ki, başına gələn hadisələrdə o Həzrətin kölgəsinə pənah aparmış, onun inayət ətəyindən yapışmışam. Dəfələrlə o Ağanı yuxuda görmüşəm. Bizə çoxlu ənamlar vermiş, çox müşküllərimizi həll etmişdir. Bunları tam mənasında açıqlamaq mənim qüdrətim xaricindədir. Belə isə, o Həzrətə mehrü-məhəbbətdə, vəfa və […]

Davam Et

İmam Sahibəzzəman (ə) cənazənin başı üstə

Bismillahir rəhmanir rəhim   Seyyid Həsən Əbtəhi yazır: Şiənin böyük alimlərindən və mərceyi-təqlidlərindən olan mərhum Ayətullahul-uzma Seyyid Hadi Milani (r.ə) Məşhəd şəhərində iqamət edirdi. O bir neçə dəfə mənə demişdi ki, Məşhəd şəhərində sakin olmağı seçməsinin səbəbi buradakı elmi hövzədə gördüyü zəiflik və hövzənin dirçəldilib inkişaf etdirilməsinə olan ehtiyacıdır. Habelə, İmami-samin Əli ibni Musar-Rza (ə)-a […]

Davam Et

Ayətullahul-Üzma Şeyx Fəyyazın (d.z) “cəfr“ elmi və zühur vaxtının təyini ilə bağlı cavabı

Bismillahir rəhmanir rəhim   Sual: Son zamanlar sosial şəbəkələrdə “qəribə elmlər” (hüruf və cəfr elmləri) vasitəsi ilə İmam Məhdi (ə)-ın zühur vaxtının təyin edilməsi halları geniş yayılıb. Bu elmlərin sihhəti nə həddədir və bunlarla o həzrətin (ə.f) zühurun vaxtını təyin etmək olarmı? Ayətullahul-Uzma Şeyx İshaq əl-Fəyyazın (d.z) cavabı: Cəfr elmi hərflərlə bağlı bir elmdir. Səhih […]

Davam Et

Cəmkəran məscidi alimlərin dilində

Bismillahir rəhmanir rəhim   Аyətullаh Xаmеnеi Qum еlmi hövzəsinin tələbələri ilə görüşlərinin birində bеlə qеyd еtmişdi: Əziz qаrdаşlаr! Cаvаn tələbələr və fəzilət sаhibləri! Bu dünyа cаvаnlıqdа şəkillənir. Cаvаnlıqdа özünüzü düzəldin. Qаrşınızdа mühüm və həssаs ruzigаr olаcаq. Ölkənin, nizаmın və İslаmın əzəmətli inqilаbının dünyа miqyаsındа sizə еhtiyаcı olаcаq. Mənəvi cəhətdən özünüzü düzəltməlisiniz… Gеcə nаmаzı qılmаq, nаfilə qılmаq, duа oxumаq, zikr еtmək, ziyаrətə gеtmək, təvəssül еtmək və Cəmkərаnа gеtmək […]

Davam Et

Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Sistaninin(d.z) batil məhdəviyyət iddiaları barədə buyurduqları

Bismillahir rəhmanir rəhim  Son dövrlərdə çıxan batil Məhdəviyyət və səfarət (imam Məhdi (ə) tərəfindən səfir olduğunu iddia etmək) iddiaçıları barədə və bir dəstə məlumatsız şəxsin belə şəxslərin sözlərini qəbul etmələri xüsusunda Ayətullahul-Üzma Seyyid Əli Sistani cənablarına (d.z) ünvanlanan məktuba hörmətli mərcə tərəfindən verilən cavab: “Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əmirəl-möminin (ə) Kumeyl ibn Ziyada (r.ə) buyurduğu kəlamında deyir: “İnsanlar […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Ruhullah Musəvi Xomeyni (r.ə)- İntizarın həqiqi mənası

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Ayətullahul-üzma Seyyid Ruhullah Musəvi Xomeyni (r.ə) xütbələrinin birində intizarın həqiqi mənasını açıqlayarkən buyurur: “…Tanıdığım şəxslər içərisində bir saleh şəxs var idi ki, at almışdı, qılıncı var idi. (Bu baxımdan) tam şəkildə həzrəti Sahib əleyhis-səlamın zühuruna hazırlaşmışdı. Bu cür insanlar öz şəri vacibatlarına əməl edərlər, yaxşılıqlara dəvət edib pisliklərdən çəkindirərlər. Lakin məsələ elə […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Ayətullahül-üzma Vəhid Xorasani cənablarının İmam Məhdi (ə)-la bağlı buyurduqları

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Əmirəl-mömininin (ə) belə bir böyük kəlamı var ki, buyurur: “Əgər az elm sahibi özünü yorub bilmədiyi bir şeyə baş qoşarsa, həm başqasına əziyyət vermiş olar, həm də özünə”. Baxmayaraq ki, bizlər belə hədisləri nəql edirik, amma özümüz onlara əməl etmirik! Biz bilmədiyimiz bir şeyə baş qoşsaq da, əziyyət çəkmirik! Sizi bilmirəm; söhbətim […]

Davam Et