Hüseyn ibn Ruh

Bismillahir rəhmanir rəhim  Hüseyn ibn Ruh İmam Zamanın (ə.f) üçüncü vəkili və zəmanəsinin ən məlumatlı insanı idi. Məhəmməd ibn Osman onu öz yerinə İmam Zamanın (ə.f) naibi etdi. Məclisi (r.ə) Biharda belə yazmışdır. “Məhəmməd ibn Osmanın xəstəliyi ağırlaşınca Əbu Əli ibn Həmmam, Əbu Abdullah ibn Məhəmmədi Katib, Əbu Abdullah Bəktani və Əbu Səhl İsmayıl ibn […]

Davam Et

İmamın (ə) kiçik yaşda suallara cavab verməsi

Bismillahir rəhmanir rəhim   İmamət səmasının sonuncu parlaq ulduzu həyatının ilk dövrlərindən başlayaraq şiələrin müxtəlif məsələlər barəsindəki suallarına qənaətbəxş, möhkəm və tutarlı cavablar verir, onları xatircəm edirdi. Nümunə olaraq aşağıdakı rəvayəti ixtisarla nəql edirik: Şiənin böyük şəxsiyyətlərindən olan Sə`d ibni Əbdullah Qummi, İmam Həsən Əsgəri (ə)-ın vəkili Əhməd ibni İshaq Qummi ilə birlikdə müəyyən sualların […]

Davam Et

Qeybə çəkilmənin səbəbləri (3)

Bismillahir rəhmanir rəhim Hədisi-şəriflərdə İmam Zaman (ə)-ın qeybə çəkilməsinin səbəbi kimi bir neçə şey göstərilmişdir. Bunlardan biri də “qorxu”dur. Bəzi hədislərdə gəlmişdir ki, öldürülmək qorxusu Sahibəz-zəman (ə)-ın qeybə çəkilmə səbəblərindəndir. Necə ki, mövla İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Rəsulu (s) buyurdu: O uşağın mütləq qeybə çəkilməsi olacaq. Dedilər: Nə üçün ey Allahın Rəsulu? Buyurdu: Qətlə […]

Davam Et

Qeybə çəkilmənin səbəbləri (2)

Bismillahir rəhmanir rəhim   Həzrət Sahibəzzaman Məhdi (ə)-ın qeybə çəkilməsinin hikmətlərindən biri də insanların imtahan olunmasıdır. Belə ki, bu qeybət səbəbilə həqiqi iman sahibləri zahiri iman sahiblərindən fərqlənməlidilər. Bu mənanı təsdiq edən çoxlu rəvayətlər mövcuddur. Belə rəvayətlərdə insanların arınacalaqları, seçiləcəkləri və təmizlənəcəkləri və nəticədə yalnız xalis iman sahiblərinin bu imtahandan üzü ağ çıxacaqları bildirilmişdir. Qeyd […]

Davam Et

Qeybə çəkilmənin səbəbləri (1)

Bismillahir rəhmanir rəhim   İmam Məhdi (ə)-ın qeybə çəkilməsinin hikmətlərindən biri də zalımların o həzrətin boynunda heç bir beyətinin olmamasıdır. Pak İmamlar (ə) istəməsələr belə məcburi şəkildə -zahiri də olsa- öz zəmanələrinin sultanlarının beyəti altında olmuşlar və onlardan zorla beyət almışlar. Buna görə də İmam Məhdi (ə) digər İmamlardan (ə) fərqli olaraq boynunda heç bir […]

Davam Et

Kiçik qeyb dövründən öncə İmam Məhdi (ə)-ı görənlər

Bismillahir rəhmanir rəhim   Şeyx Səduq (r.ə) “Kəmalud-din” kitabında İmam Məhdi (ə)-ı görənlər və onunla danışanlar babında bir neçə hədis qeyd etmişdir ki, onlardan bəziləri aşağıdakılardır: 1-Muhəmməd ibn Osman əl-Əmri (r.ə), Muaviyə ibn Həkim və Muhəmməd ibn Əyyub ibn Nuh deyirlər: “Biz qırx nəfər idik və Əbu Muhəmməd Həsən ibn Əlinin (ə) evində idik, həzrət […]

Davam Et

Kiçik qeyb dövrünün baş vermə səbəbi

Bismillahir rəhmanir rəhim   Məsum imamlar (ə) ümmətin zehnini İmam Məhdi (ə)-ın qeybə çəkilməsi üçün hazırlamışlar və buyurmuşlar ki, ey insanlar, sizin elə bir imamınız olacaq ki, gözlərinizdən gizli qalacaq. Yəni, Əmirəl-möminin (ə)-dan tutmuş İmam Əsgəri (ə)-a qədər olan bütün imamlar sizin aranızda idilər, siz onları görürdünüz, eşidirdiniz, lakin elə bir zaman olacaq ki, imamınız […]

Davam Et

Kiçik qeyb dövründə nümayəndə heyətinin hz. Məhdi (ə)-la görüşü

Bismillahir rəhmanir rəhim  Şeyx Səduq (r.ə) “Kəmalud-din” kitabında Sinan Mosulidən belə nəql edir (c.2, səh.476): Ağamız Əba Muhəmməd Həsən ibn Əli Əsgəri (ə) şəhid olan il adəti üzrə yenə də Qumdan və dağlıq ərazilərdən nümayəndə heyətləri mallarla birgə göndərilmişdilər. Lakin gəldikləri zaman onların Həsən (ə)-ın vəfatından xəbərləri yox idi. Samirra şəhərinə çatıb Həsən ibn Əli […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Kiçik qeyb dövrünün ümumi xüsusiyyətləri

Bismillahir rəhmanir rəhim    Kiçik qeyb dövrü 260-cı hicri ilindən 329-cu hicri ilinədək davam etmişdir. Bu dövrün özünəməxsus bəzi xüsusiyyətləri vardır ki, onları ümumi olaraq aşağıdakı kimi quruplaşdırmaq olar: 1-Kiçik qeyb dövrünün müddəti böyük qeyb dövrünə nisbətdə çox məhdud olmuşdu. Kiçik qeyb dövrü 69 il davam etsə də böyük qeyb dövrü bu günədək davam etməkdədir. […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Rəşiqin hadisəsi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Abbasi dövrünün xəlifələri imamiyyə etiqadlı olmasalar da Əhli-beyt (ə) imamlarının sayının on iki olduğunuvə bu on ikincisinin də şiələr tərəfdən “gözlənilən Məhdi” hesab edildiyini bilirdilər. Bu səbəblə də daim on ikinci imamın axtarışında idilər. Bunun nəticəsi olaraq onlar həzrət İmam Həsən Əsgərinin (ə) vəfatından sonra İmam Məhdinin (ə.f) ələ keçirilməsi ümidilə bir […]

Davam Et