Seyyid Əli Huseyni Sistaninin həyatına qısa bir baxış

Ayətullah-Uzma Seyid Əli Hüseyni Sistani cənablarının həyatına qısa bir baxış Ayətullah-Uzma Seyid Əli Hüseyni Sistani hicri qəməri tarixi ilə 1349 (1928)-cu ildə İmam Rzanın (ə) şəhəri olan Xorasanda elm, təqva və zahidliyilə bölgənin seçilən ailələrindən birində dünyaya gəlmişdir. Ayətullah Sistani ərəb dili və ədəbiyyatını Xorasan vilayətinin o dövrdə yaşamış məşhur ədiblərindən sayılan ustad Məhəmməd Təqi […]

Davam Et

Həmmam və ya Müttəqin xütbəsi

Həmmamı öldürən xütbə. Nəql edilir ki, Əmirəl-mömininin (ə) Həmmam adlı abid və təqvalı bir səhabəsi var idi. Həmmam, o həzrətə (ə) dedi: “Ey, Əmirəl-möminin! Təqvalıları mənim üçün elə vəsf edin ki, sanki onları öz gözümlə görürəm!” İmam (ə) ona cavab verməkdə bir qədər yubandı və sonra buyurdu: “Ey Həmmam! Allahdan qorx və yaxşılıq elə, çünki […]

Davam Et

İbn Teymiyyəmin Əllamə Hilli qarşısındakı acizliyi

“Əllamə Hilli özünün “Minhacul-Kəramət fi İsbatil-İmamət” kitabını yazdıqdan sonra, İbn Teymiyyə buna cavab olaraq “Minhacus-Sünnə” kitabını yazdı. Öz fikirincə guya Əllaməyə cavab yazmışdı – (və İbn Teymiyyə öz böhtan dolu kitabında Əllaməni “İbn Münəccis” adlandırmışdı… Təqiyyuddin Sübki də İbn Teymiyyənin bu söyüşlə dolu cavabını öz şerində pisləyərək demişdi ki, “əgər cavabın varsa, ver, yoxsa, söyüş […]

Davam Et

Şeyx Bəharinin təbrizlilərə yazdığı məktub

Bismillahir rəhmanir rəhim TƏBRİZDƏ “MƏLİKUT-TÜCCAR”ın ÖVLADLARINA YAZILMIŞDIR. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Qardaşlarım… zahirən (belə görünür ki), “aş elə həmin aşdır,qab da həmin qab”. Əməl yox, təfəkkür yox, təqva yox, dərs yox… Axirət işindəki bu ağırlıq nədir bilmirəm. Bilmirəm “pak ağıllara” tabe olmaqdakı bu tənbəllik nədir.. . Özündən qaçış olmayan və mütləq gələcək olan ölümü unutdunuzmu? O ölüm ki, […]

Davam Et

Şeyx Muhəmməd Bəharinin məktubu

                                   Bismillahir-rəhmanir-rəhim (Bağdada bir nəfərə yazılıb)  Ey öyülmüş xislətlər sahibi, ey gözəl işlər sahibi ! Görürəm ki, sən (yalnız) ara-sıra başqalarının məktublaşmalarında bu həqir bəndəni xatırlayırsan… Əgər vərəqin yoxdursa qonşundan borc al.. “Ya uzunqulaq minənlərin yarışında iştirak etmə.. , […]

Davam Et

«İmam Zamanın xüsusi mərhəməti»

Bismillahir rəhmanir rəhim   Şeyx Müctəba Qəzvini deyir: Rza şah zamanı üləmalara gün-güzaran vermirdilər − axund libasları, əmmamə qoymaq qadağan edilmiş, rövzəxanlara rövzə oxumağa, dərs deməyə icazə vermirdilər. Biz − Mirzə Mehdi İsfəhaninin bir qrup şagirdləri gizlincə, küçələrin arası ilə dərsə gedirdik. Mirzə Mehdi İsfəhani arada bizə bir az pul da verirdi. Bir gün yenə […]

Davam Et

«Rəhlin sədası»

Bismillahir rəhmanir rəhim   Seyyid Yəhya Müdərris Yəzdidən nəql olunur: Ustadımız Ayətullah Ziyaüddin İraqi 1361-ci (h.q.) ildə həyatla vidalaşandan sonra Nəcəfin elmi hövzəsi üç gün tətil oldu və yas mərasimləri təşkil edilib o cənabın əziz xatirəsi yad olundu. Bir neçə gündən sonra biz Məhəmmədhüseyn İsfəhaninin (Kompani ləqəbi ilə məşhurdur) evinə gedib ondan xahiş etdik ki, […]

Davam Et

Qeybi yardımlar

Bismillahir rəhmanir rəhim   «Nəhcül-bəlağə»də qeyd olunduğu kimi, imam Əli (ə) buyurur: Tarixdə elə layiqli bəndələr olub ki, Allah-taala onlarla əql və əndişə qüvvəsi ilə danışıb. İmam Əli (ə)-ın bu barədəki kəlamı belədir: «Allah-taalanın hər bir əsr və zamanda, xüsusilə peyğəmbərlərin mövcud olmadığı dövrlərdə elə bəndələri vardır ki, onlarla (ilham yolu ilə) əndişə və əql […]

Davam Et

«Kövsər qonağı»

Bismillahir rəhmanir rəhim   Mərhum Seyyid Bəhrul-Ülumun xüsusi və inandığı şagirdlərindən biri olan Axund Səlmasi belə nəql edir: Günlərin bir günü mərhum Mirzə Qumi ilə Seyyid Bəhrul-Ülum məclislərin birində birlikdə idilər. Mirzə Seyyidə dedi ki, məclisi xəlvət etsinlər. Seyyidin əmri ilə hamı çıxıb getdi və yalnız mən qaldım. Mirzə istəyirdi ki, mən də oranı tərk […]

Davam Et