Bəsrə dəccalı və onun yoldaşının yalanı

Bismilləhir-rahmənir-rahim Şeyx Əli əl-Kurani (əl-Kəvrani) özünün “Dəccalul-Bəsrə” kitabında yazır: Əhməd İsmayıl əl-Bəsrinin yaxın adamlarından olan Nazim əl-Uqeyli özünün “ər-Rəddul-hasim əla minkiri-zurriyyətil-Qaim” adlı kitabında demişdir (qeyd edək ki, …

Davam EtBəsrə dəccalı və onun yoldaşının yalanı

“Vəsiyyət hədisi” sünni təriqli zəif rəvayətdir

Bismillahir-rahmənir-rahim Daha öncəki məqalələrimizdə məhdəviyyət iddiaçılarından olan Əhməd İsmayıl əl-Bəsrinin istinad etdiyi “vəsiyyət hədisi” adlı rəvayətin sənəd baxımından tamamilə etibarsız olduğunu göstərmişdik. Rəvayətin sənədində gələn 8 şəxsin …

Davam Et“Vəsiyyət hədisi” sünni təriqli zəif rəvayətdir