zuhuradogru.org

Məhdəviyyət iddiaçısının səhvləri

Bismilləhir Rahmənir Rahim Yalançı məhdəviyyət iddiaçısı Əhməd İsmayılı ifşa edən faktlardan biri də onun Quran, təfsir, qiraət, qrammatika, fiqh, əqidə və s. bu kimi mövzularda etdiyi kobud səhvlərdir. Məlumdur ki, Əhməd İsmayıl özünü məsum adlandırır. Həmçinin, o da məlumdur ki, məsum İmam hər bir sahədə məsum olmalıdır – istər fiqh hökmlərində, istər Qurani-Kərim təfsirində, istər […]

Davam Et

Əhməd İsmayıl ardıcılları ilə dialoq

Bismilləhir Rahmənir Rahim Şeyx Əli Kurani özünün “Bəsrə dəccalı” adlı kitabında yalançı məhdəviyyət iddiaçısı Əhməd İsmayıl əl-Bəsrinin onun yanına göndərdiyi elçilərlə öz arasında keçən bir dialoqu nəql edərək yazır: Əhməd İsmayılın göndərdiyi adam məni öz imamına iman gətirməyə təşviq edərək dedi: -Qurana inanmırsan? Dedim: -Niyə, inanıram. Dedi: -Onda istixarə et, Quranı aç və qarşına çıxan […]

Davam Et

Bəsrə dəccalı və onun yoldaşının yalanı

Bismilləhir-rahmənir-rahim Şeyx Əli əl-Kurani (əl-Kəvrani) özünün “Dəccalul-Bəsrə” kitabında yazır: Əhməd İsmayıl əl-Bəsrinin yaxın adamlarından olan Nazim əl-Uqeyli özünün “ər-Rəddul-hasim əla minkiri-zurriyyətil-Qaim” adlı kitabında demişdir (qeyd edək ki, Əhməd İsmayıl öz kitablarının birində bu kitabı oxumağı məsləhət görür – tərc.): ““Bişarətul-İslam” kitabında “Biharul-ənvar” kitabından nəqlən Süteyh əl-Kahindən uzun bir xəbər nəql edilmişdir. Həmin xəbərin cümlələrinin birində […]

Davam Et

Yəmani və Qaim eyni şəxsdir?

Bismilləhir-rahmənir-rahim İmperialist qüvvələrin ortalığa çıxardığı Əhməd İsmayılın iddialarından biri də onun özünün hədislərdə gələn “Ali-Muhəmmədin Qaimi” olduğunu deməsidir. Əhməd İsmayıl özünü “13-cü imam”, “məhdi”, “İmam Zamanın elçisi”, “Yəmani” və s. bu kimi ünvanlarla vəsf etdikdən sonra, bu qədəri ilə kifayətlənməyib hədislərdə gələn Qaimin də məhz özü olduğunu iddia etmişdir. Bəli, həm hədislərdəki Qaimdir, həm Yəmanidir, […]

Davam Et

Şiə alimləri və 12 məhdi hədisi

Bismilləhir-rahmənir-rahim Batil məhdəviyyət iddiaçılarından olan Əhməd İsmayıl Bəsrinin əsaslandığı rəvayətlərdən biri də “12 məhdi”dən bəhs edən rəvayətlərdir. Əhməd İsmayıl İmam Zaman (ə)-dan sonra 12 məhdi gələcəyini, onların hakimiyyət edəcəklərini, bu 12 məhdinin birincisinin də özü olacağını iddia edir. Elə isə gəlin böyük şiə alimlərinin bu rəvayətlərə olan mövqeyinə nəzər salaq.   1-Şeyx Müfid (r.ə) “əl-İrşad” kitabında […]

Davam Et

“Vəsiyyət hədisi” sünni təriqli zəif rəvayətdir

Bismillahir-rahmənir-rahim Daha öncəki məqalələrimizdə məhdəviyyət iddiaçılarından olan Əhməd İsmayıl əl-Bəsrinin istinad etdiyi “vəsiyyət hədisi” adlı rəvayətin sənəd baxımından tamamilə etibarsız olduğunu göstərmişdik. Rəvayətin sənədində gələn 8 şəxsin 6-sı məchul şəxslərdir. Başqa sözlə, bu şəxslərin kimlikləri bilinmir. Rəvayətin sənədində 6 deyil, bir ravinin belə məchul olması, həmin sənədin zəif olması üçün kifayət edir. Buna əsasən, rəvayətin […]

Davam Et

Məhdəviyyət iddiaçısı və istixarə (3)

Bismilləhir-rahmənir-rahim Əhməd İsmayıl və ardıcıllarının istixarə ilə bağlı üçüncü dəlilləri istixarə barədə gəlib çatan ümumi məzmunlu hədislərdir. Bu hədislər ümumi məzmundadırlar və istixarənin mötəbərliyini, ona əməl etməyin üstünlüyünü və fəzilətini çatdırırlar. Belə hədislərdən biri İmam Sadiq (ə)-dan nəql edilən bu hədisdir: “Allaha and olsun ki, hansı müsəlman Allaha istixarə edərsə, şübhəsiz ki, Allah ona xeyir […]

Davam Et

Məhdəviyyət iddiaçısı və istixarə (2)

Bismilləhir-rahmənir-rahim   İkinci dəlilin müzakirəsi: Qeyd etdiyimiz kimi, batil məhdəviyyət iddiaçısının istixarə mövzusunda əsaslandığı ikinci dəlil Şeyx Numaninin (r) “əl-Ğeybə” kitabında İmam Əli (ə)-dan nəql etdiyi uzun bir hədisdə gələn aşağıdakı cümlədir: “..İlahi, onun zühurunu qəmdən qurtulma vasitəsi et, onun əli ilə ümməti bir araya topla. (Ey Süleyman), əgər Allah sənin üçün xeyir olanı seçsə, […]

Davam Et

Məhdəviyyət iddiaçısı və istixarə

Bismilləhir Rahmənir Rahim Tarix boyu batil məhdəviyyət iddiaçıları öz iddialarını isbat edəcək dəlil və sübut tapmadıqları üçün təvil və yozumlara baş vurmuş, elmi cəhətdən əsla təsdiq olunmayacaq əyri yollara üz tutmuşlar. Belə yozumçulardan və iddiaçılardan biri özünü 13-cü imam və Məhdi elan edən Əhməd İsmayıl əl-Bəsridir. Əhməd İsmayıl özünün 13-cü imam olduğunu isbat edəcək bircə […]

Davam Et

Xüms halal edilibmi?

Bismillahir-rəhmanir-rəhim İmam Məhdi (ə)-dan gəlib çatan mübarək məktubların birində o Həzrət (ə) belə buyurmuşdur: “…Xümsə gəlincə, o bizim şiələrimizə mübah (halal) edilmişdir. Onlar bizim işimizin zühuruna (aşkara çıxmasına) qədər bu məsələdə halallıqdadırlar. Bu, onların dünyaya gəlmələri pak olsun və çirkli olmasın (haramzadə olmasınlar) deyədir.” (“Kəmalud-din”: səh.484, bab 45, hədis 4). Qeyd edək ki, qeyb dövründə […]

Davam Et