Zühuru gözləmək

Bismillahir rəhmanir rəhim İmam Əli (ə) Rəsulullahdan (s) belə nəql edər: “İbadətlərin ən üstünü Mehdinin zühurunu gözləməkdədir.” [1] İmam Səccad (ə) də buyurmuşdur ki: “On ikinci İmamın qeybəti uzun sürəcək. Onun imamətinə inancı olan və qeybət zamanında zühurunu gözləyənlər, digər zamanlarda yaşayanlardan daha üstündür. Çünki Allahı Təala onlara elə bir ağıl, düşüncə və bacarıq dərəcəsi […]

Davam Et

Məhdəviyyət məsələsinə diqqət tövfiq və bərəkət gətirir

Bismillahir rəhmanir rəhim   Məhdəviyyət məsələsinə diqqət yetirmək həyatın müvəffəqiyyətli və bərəkətli olmasına səbəb olur. Biz bilməliyik ki, insan həyatında müvəffəqiyyət çox mühüm bir məsələdir. Bəzi şəxslər həyatlarında müvəffəq olmuşlar, bəziləri isə bundan məhrum olmuşlar. Allahu-təala bərəkəti bəzən xüsusi əməl və işlərdə qoyur. Görəsən insan necə müvəffəqiyyət və bərəkətə nail ola bilər? Biz belə etiqad […]

Davam Et

İmam Məhdi (ə)-ın zühuruna hazırıqmı?

Bismillahir rəhmanir rəhim   Bu barədə ibrətamiz biz hadisə zəmanəsinin misilsiz şəxsi, böyük mərcə və uca məqamlı alim Şeyx Vəhid Bəhbəhaninin (r.ə) başına gəlmişdir ki, qeyd etməyi münasib bilirik. Muhəmməd Baqir Bəhbəhani on üçüncü hicri əsrinin (19-cu əsrin) böyük alimlərindən biridir. 1118-ci hicri ilində İsfahanda dünyaya gəlmiş, 1208-ci ildə müqəddəs Kərbəla şəhərində vəfat etmişdir və […]

Davam Et

Əməllərin qəbul şərti

Bismillahir rəhmanir rəhim  Fərəcin intizarını çəkmək barədə bir çox hədislər nəql edilmişdir. Bunların  içərisində ən çox diqqət cəlb edən hədislərdən biri də aşağıdakı hədisdir. Belə ki, hədisi-şərifə əsasən, fərəcin intizarında olmaq əməllərin qəbulu üçün şərtdir. Şərif “Kafi” kitabında Əba Əbdillah Sadiq (ə)-dan belə bir hədis nəql edilmişdir. Ravi deyir: “Bir nəfər həzrətin yanına gəlib əlindəki […]

Davam Et

İntizar haləti

Bismillahir rəhmanir rəhim Biz çalışmalıyıq ki, intizarın həqiqi mənasından agah olaq və bu həqiqəti həm özümüzdə, həm də başqalarında icad edək. İntizar məsələsinin ümumi bir məsələ olması, onun əzəmətini öyrənmək və başqalarına öyrətmək üçün müxtəlif yollar vardır ki, onlardan istifadə etməklə intizar halətini cəmiyyətdə icad edə və onların vücudlarının ənginliklərində intizar toxumlarını cücərdə bilərik. İndi […]

Davam Et

Fərəcin intizarı (Kəmalud-Din kitabından)

Bismillahir rəhmanir rəhim  Şeyx Səduq (r.ə) “Kəmalud-din” kitabının 55-ci babında (səh.644) müntəzirlərin fəziləti ilə bağlı bir sıra hədislər qeyd etmişdir ki, misal olaraq onlardan bir neçəsini qeyd edək: 1-Əbdül-Həmid əl-Vasiti deyir: “İmam Sadiq (ə)-a dedim: Allah sizə yardımçı olsun, biz bu işin intizarını çəkməkdən öz iş-gücümüzü atmışıq. Həzrət (ə) buyurdu: Ey Əbdül-Həmid, görəsən ola bilərmi […]

Davam Et
zuhuradogru.org

İnsan həyatında qeybi yardım

Bismillahir Rəhmanir Rəhim     Dünyanın gələcəyi. Biz bir müsəlman və mömin kimi gələcəyin kainata hakim olacağına inanırıq.Bizim bu imanımız gözümüz önündə baş verən fəlakətlərin təhlükəsini azaldır.İndiki zamanda insaniyyətə üz verən təhlükələr kainatın bütünlüklə fənaya uğramasından xəbər verir.Çünki biz bəşəriyyətin  milyonlarla il bundan sonra  gələcəyi olduğundan arxayınıq.Bu arxayınçılıq Peyğəmbər(s) və İmamların(ə) təlimlərindən irəli gəlir.Həqiqətdə bunun […]

Davam Et
zuhuradogru.org

İntizarın dəyəri

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İntizar müvəffəqiyyət yolunda irəliləyən insanların ən yüksək xüsusiyyətlərindən biridir. Çünki vəhy xanədanının qeybət dövründə böyük ilahi şəxsiyyətlər ilə əlaqədar buyurduqları dəyərli kəlamlara əsasən, zühurun həqiqi intizarını çəkənlər bütün zamanlarda insanların ən fəzilətlisi hesab olunurlar. Buna görə də bir qrup insanlar intizar məsələsindən əldə etdikləri kamil bir nəticə əsasında onu müvəffəqiyyətin bu dövrdəki […]

Davam Et
zuhuradogru.org

İntizarın dəyər və mükafatı

Bismilləhir Rahmənir Rahim Yaxşılıqları təcəlli etdirəcək böyük qurtarıcının intizarında olanların və  yolunu gözləyənlərin nə xoş halına! Vəd edilən  xilaskarı gözləməklə günlərini keçirən kəslərin savabları nə qədər də böyükdür! Hz. Məhəmmədin (s.) soyundan gələcək olan Qaimi (ə.f)  gözləyənlərin nə qədər də uca və görkəmli məqamları vardır! İntizar fəslinin sonunda gözləyiş içində olan kəslərin, fəzilət və məqamları […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Fərəcin intizarını çəkməyin dəyəri

Bismillahir rəhmanir rəhim   Bir çox şərif rəvayətlərdə qeybət dövrünün ən üstün əməlinin fərəcin intizarını çəkmək olduğu açıqca bildirilmiş və bunun üçün çoxlu savab təyin edilmişdir. Hədislərdə qeybət dövründə səbr edən kəsin Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və alihi və səlləm) yanında vuruşan mücahid kimi olduğu buyurulmuşdur. Bu isə yalnız və yalnız onların (ə) vilayətlərinə sadiq […]

Davam Et