İmam Məhdi (ə)-a qorxu ilə yardım ediləcək

Bismillahir rəhmanir rəhim   İmam Sadiq (ə) buyurur: “Biz Əhli-Beytin Qaimi (ə) qorxu-hürkü ilə dəstəklənəcək” (Müstədrək: 12/335). Yenə digər yerdə bu barədə belə buyurur: “Allahu-təala Qaimi (ə) üç qoşunla dəstəkləyəcək: mələklər, möminlər və qorxu (qoşunları) ilə” (Bihar: 52/356). Bu və bu kimi digər rəvayətlərdən belə məlum olur ki, İmam Məhdi (ə)-ın getmək istədiyi hər bir […]

Davam Et

“Üç yüz on üç nəfər“ barədə Şeyx Müfidin (r.ə) nəzəri

Bismillahir rəhmanir rəhim  Şeyx Müfid (r.ə) “ər-Rəsail” əsərində deyir: Böyük şəxslərdən birinin məclisinə getmişdim. İmamətdən söz düşdü. Söhbət gəlib “qeybət” məsələsinə çatdı. Məclis sahibi dedi: Məgər şiələr Cəfər ibn Muhəmməd (ə)-dan nəql edib demirlər ki, “əgər imam üçün Bədr əshabının sayı qədər adam: üç yüz on üç nəfər şəxs yığılsa, qılıncla qiyam etmək ona vacib […]

Davam Et

İmam Məhdi (ə)-ın xüsusi köməkçiləri

Bismillahir Rəhmanir Rəhim    İmam Məhdi (ə)-ın xüsusi əshabı dedikdə o həzrətin zühurunun başlanğıcında müqəddəs Məkkə şəhərində həzrətin ətrafına cəm olacaq məhdud sayda insan nəzərdə tutulur. Onların sayı Talutun ordusunun və Bədr döyüşündə həzrəti Peyğəmbər (s)-in qoşununda olanların sayı qədər, yəni üç yüz on üç (313) nəfər olacaqdır. Lakin bu o demək deyil ki, həzrəti […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Taliqan xəzinələri

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Bir çox şiə və sünni hədis mənbələrində bu “xəzinələr” barədə məlumat verilmişdir. Suyutinin “Kənzul-ummal” əsərində (c.7/262) İmam Əli (ə)-dan nəql edilir ki, deyir: “Xoş olsun Taliqana, izzət və cəlal sahibi Allahın onda bəzi xəzinələri vardır. Onlar nə qızıldandırlar, nə də gümüşdən. Lakin onlar elə şəxslərdirlər ki, Allahı lazımınca tanıya bilmişlər. Onlar axirəz-zəmanda […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Yamani və zeydilər

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Sual: Hədislərdə gəlmişdir ki, İmam Məhdinin (ə.f) yardımçıları Xorasan və Yəmən camaatıdır. Hədislərə əsasən, yəmənlilərin bayrağı ən doğru bayraq olacaq. Yəmənlilərin bayrağının belə üstün olmasının səbəbi nədir? Ona görə ki, onlar Zeydiyyə firqəsindən olacaqlar? Yoxsa sonradan on iki imamçı olacaqlarına görə? Cavab: Bəli, hədislərdə yəmənlilərin bayrağının ən üstün bayraq olması gəlmişdir. Lakin […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Həzrəti Məhdinin (ə.f) əshabı

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Həzrəti İmam Məhdinin (ə.f) əshabının adı, onun yanında olan bir səhifədə yazılmışdır.  Ravəndi “Əl-Xəraic” kitabında (3/1122, həmçinin, “Uyun”, Şeyx Səduq 2/24-25, hədis 9, “Kəmaluddin”, Şeyx Səduq, 268) deyir: “Mövlamız Hüseyn (ə)-ın cəddi Rəsulullahdan (s) nəql etdiyi bir hədisdə deyilir: “…Hər bir mömin ondan (İmam Məhdidən (ə.f)) razı qalacaq. O, ədalətlə hökm edəcək […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Hz.Məhdinin (ə.f) köməkçiləri

Bismillahir Rəhmanir Rəhim  1. Həzrəti Məhdinin (ə.f) ənsarı və köməkçiləri gündüzlər şir kimi, gecələr isə abid olarlar. Nə əvvəldəkilər onları keçə bilər, nə də sondakılar onlara çata bilər. Onların adları yer üzündə bilinməz, şəxsiyyətləri tanınmaz. Hüzeyfədən nəql edilir ki, deyir: Allah Rəsulunun (s) belə buyurduğunu eşitdim: “Qaimin zühur vaxtı çatanda səmadan bir nida edən belə […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Seyyid Həsəni kimdir?

Bismillahir rəhmanir rəhim Seyyid Həsəninin ortaya çıxması həzrəti İmam Məhdinin (ə.f) zühurundan öncə baş verəcək hadisələrdən biridir. Seyyid Həsəni Deyləm və Qəzvin tərəfdən çıxacaq xoş simalı bir gəncdir. O xüruc edən zaman yüksək səslə səslənəcək: Ali Muhəmmədə yardım edin, onlar sizdən yardım istəyirlər! Bu seyyid zahirən İmam Həsən Müctəbanın (ə) nəslindəndir. O batil bir şey […]

Davam Et