İmam Zamanın (ə.f) dilindən dua (1)

Bismillahir rəhmanir rəhim Allahım!… “…Allahım, mən dünyanın xeyr, axirətin isə savabını səndən istəyirəm. Allahım, halalınla haramdan və fəzlinlə bütün varlıqlarından məni sahib olduğum şeylə qane et. Allahım, mən faydalı bir elm, xüşulu bir qəlb, şəfa verici kafi bir yəqin, təmiz bir əməl, gözəl bir səbir və böyük bir mükafat səndən diləyirəm. Allahım, nemətinə şükr etməyi […]

Davam Et

İmam Hüseyn (ə) üçün qan ağlayan şəxs

Bismillahir rəhmanir rəhim   Zəmanə İmamı (ə.f) babası Hüseyn (ə)-a xitab edərək deyir: “Səhər-axşam sənin üçün nalə edib ağlaram”[1]. Hədisdə “nədəbə”- “nudbə” sözü işlənmişdir ki, ah-nalə ilə birgə ağlamağa deyərlər. Görəsən İmam Höccət (ə) harada öz məzlum babası üçün bu naləni edir?.. Səhrada, yoxsa başqa bir yerdə? Görəsən nəyi xatırlayıb zikr edir həzrət Höccət (ə)?.. […]

Davam Et

“Ziyarəti-Nahiyə”dən bir parçanın şərhi

Bismillahir rəhmanir rəhim   İmam Hüseyn (ə)-ın “Ziyarəti-Nahiyə” adı ilə tanınan ziyarətnaməsində İmam Bəqiyyətullah (ə.f) babası Seyyidüş-Şühəda (ə)-a xitab edərək buyurur (bu ziyarətnamə həzrət İmam Məhdi (ə)-dan nəql edilmişdir –müt.): “Elə ki, xanımlar sənin atını xəcalətli halda gördülər”. Yəni, atda bir məyusluq, kədər gördülər. Başını aşağı salmış, Əba Əbdillah (ə)-a yardım edə bilmədiyinə görə hüzünlü […]

Davam Et

İmam Məhdi (ə)-ın məktubları barədə sual

Bismillahir rəhmanir rəhim   Sual: Bəzi kitablarda İmam Məhdi (ə.f)-in öz səfirlərinə bir sıra məktublar göndərdiyi qeyd olunur. Görəsən, bu məktublar indi də İmam (ə)-ın öz əl xətti ilə mövcuddurmı və təbərrük üçün onlara baxmaq olarmı? Olarsa, onları hansı kitabxanada və ya hansı məkanda tapmaq olar? Cavab: Əlimizdə olan məktublar alimlərin hədis və digər kitablarda qeyd etdiklərindən […]

Davam Et

İmam Məhdi (ə)-ın Cəfər ibn Əli ilə bağlı məktubu

Bismillahir rəhmanir rəhim                                 Kiçik qeyb dövründə İmam Məhdi (ə)-dan sadir olan mübarək məktublardan biri də o həzrətin Əhməd ibn İshaqa göndərdiyi məktubdur. İmam (ə) burada İmamların (ə) məqam və mənzilətini açıqlamış və əmisi Cəfəri təkzib etmişdir. Bu məktubu mərhum Şeyx Təbərsi (r.ə) “İhticac” kitabında c1., səh.468-də gətirmişdir. İhticac kitabında deyilir: “Bir dəstə camaat Tələkbəridən, […]

Davam Et

Müqəddəs Cəmkəran Məscidi Və Onun Əməlləri

Bismillahir rəhmanir rəhim   Təqribən min il bundan qabaq bir kişi Həsəni Muslih Qumun yaxınlığında Cəmkəran adlı bir kənddə yaşayırdı. O belə deyir: Gecə öz evimdə yatmışdım. Bir dəstə camaat gəlib məni yuxudan oyatdılar və mənə çox ehtiram etdilər. Dedilər ki, səni həzrəti Məhdi(əc) çağırır. Məni bir yerə apardılar ki, ora indi Cəmkəran məscididir. Gördüm […]

Davam Et

İmam Məhdi (ə)-ın Şeyx Müfidə (r.ə) digər bir məktubu

Bismillahir rəhmanir rəhim   Deyilənə görə kənd camaatından olan bir nəfər Şeyxin (r.ə) yanına gəlib ondan hamilə olaraq ölən, lakin bətnindəki uşaq sağ olan qadın barədə soruşur və deyir ki, belə bir qadının qarnını yarıb uşağı çıxarmaq vacibdirmi, yoxsa qadın bari-həmli ilə birgə dəfn edilməlidir? Şeyx cavab verir ki, qadın dəfn edilməlidir. Həmin şəxs qayıdır. […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Mövlanın (ə.f) diqqəti

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Mühəddislərin şeyxi Şeyx Səduq (r.ə)-in qələmə aldığı ən mühüm əsərlərdən biri həzrəti Sahibəl-əsr Məhdi (ə) barədə yazdığı “Kəmalud-din və təmamun-nimə” kitabıdır. Burada Şeyx, ismət Əhli-beytindən (ə) varid olan hədis və rəvayətlər işığında həzrəti İmam (ə)-ın gizli və örtülü şəkildə həyatını davam etdirdiyini isbatlamış, bu barədə mövcud olan şübhə və məsələləri müzakirə edərək […]

Davam Et
zuhuradogru.org

İmamın (ə.f) Şeyx Mufidə (r.ə) ikinci məktubu

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İkinci məktub 412-ci hicri ilinin zul-hiccə ayının 23-ü tarixində cümə axşamı günündə İmam (ə.f) tərəfindən Şeyx Müfidə (r.ə) digər bir məktub göndərilmişdir. Allahın yolunda hüdudlarını qoruyan bəndəsindən haqq və dəlili ilham olunmuş şəxsə!    Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə  Allahın salamı olsun sənə ey haqqa yardımçı, doğru sözlə Ona tərəf çağıran! […]

Davam Et
zuhuradogru.org

İmamın (ə.f) Şeyx Mufidə (r.ə) birinci məktubu

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İmamın (ə.f) böyük və kiçik qeybət dövründə bir çox şiə şəxsiyyətlərinə, xüsusilə də özünün xas naiblərinə xitab etdiyi məktubları vardır. Bu məktublar bəzən verilən suallara cavab xarakteri daşımışdır. Təəssüf olsun ki, yalnız məhdud sayda məktub bu günümüzə çatmışdır. Lakin İmamın (ə.f) Şeyx Müfidə (r.ə) yazdığı məktublar və onu digər şəxslərə yazılan məktublardan […]

Davam Et