Seyyid Əbdül-Kərim Kəffaşın İmam Zamanla (ə.f) görüşünün sirri

 Bismillahir rəhmanir rəhim   Mərhum Seyyid Əbdül-Kərim Kəffaş həftədə bir dəfə imam Zaman (ə.f)-ın xidmətinə yetişərdi. Bir gün Həzrət (ə.f), Seyyid Əbdül-Kərimdən soruşdu: Əgər bir həftə bizi görməsən, halın necə olar? Buyurdu: Agacan ölərəm! Həzrət (ə.f) təsdiq etdi və buyurdu: Seyyid Əbdül-Kərim, əgər belə olmasaydı bizi görməzdin! Seyyid Əbdül-Kərim deyirdi: Bir vaxt röya aləmində imam […]

Davam Et

İmamla (ə) görüş istəyən nəfsindən keçməlidir

Bismillahir rəhmanir rəhim   Seyyid Həsən Əbtəhi “Kəmalate-Ruhi” kitabında deyir: Bu hadisəni böyük mərceyi-təqlidlərdən biri nəql edib. Ondan da bu hadisəni güvənilən bir adam nəql edir. Deyir: Tehran alimlərindən biri öz başına gələn bir hadisəni mənə nəql etdi ki, hadisə belədir: Bir gün yaşlı bir kişi – Adı Şeyx Həsən idi – qapımızı döyüb dedi: […]

Davam Et

İmam Məhdi (ə)-ı görən xidmətçi və kənizlər

Bismillahir rəhmanir rəhim   Atası İmam Həsən Əsgəri (ə) hələ sağ ikən İmam Məhdi (ə)-ı bir çox şəxslər və səhabələr görə bilmişlər. Bu müddət ərzində o həzrəti (ə) müxtəlif təbəqədən olan insanlar görmüşdür. Biz bu yazımızda İmam Əsgəri (ə)-ın evində xidmətçi və kəniz olan şəxslərdən İmam Məhdi (ə)-ı görənlər barədə danışacağıq. Xidmətçi və kənizlərdən həzrəti […]

Davam Et

İmam Zaman (ə)-la görüşmək üçün nə edək

Bismillahir rəhmanir rəhim   Çox vaxt məndən soruşurlar: İmam Zaman (ə)-ı görənlərdən olmaq üçün nə edək? Mən də adətən bu suala belə cavab verirəm ki, İmam Zaman (ə)-la görüşmək özümüzlə onun arasında ruhi uyğunluq və tənasüb yaratmaqla müəssər olar. Əgər bu ruhi uyğunluq və batini eynilik olmazsa, görüşə nail olmaq çox nadir və az hallarda […]

Davam Et

İmam Zaman (ə) Ərəfatda

Bismillahir rəhmanir rəhim   Seyyid Həsən Əbtəhi özünün “Kəmalatur-ruhiyyə” kitabında belə deyir: 1404-cü ilin Zül-Qədə ayında Şamda Xanım Zeynəb (s.ə)-nın hərəmində Höccətül-İslam Qazi Zahidi Qolpayqani ilə qarşılaşdım. O mənə aşağıdakı hadisəni nəql edərək dedi:

Davam Et

Şeyx İsmayıl Nəmazi və Mövlayla (ə.f) görüş

Bismillahir rəhmanir rəhim   Şeyx Əli Kurani (həfəzahullah) özünün “Cəvabun alə şeyxin və seyyid” adlı risaləsində (səh.12) belə bir əhvalat nəql edərək deyir: Mənə güvənilir şəxs olan Şeyx İsmayıl Nəmazi (r.ə) özünün İmam Məhdi (ə)-la olan bir neçə görüşünü nəql etmişdir. Bu görüşlərdən biri də Həcc yolunda baş tutub. Həmin əhvalat belədir: Şeyx İsmayıl deyir: […]

Davam Et

İmam Məhdi (ə) və mərhum Nurəddin Əraki

Bismillahir rəhmanir rəhim   Mərhum Nurəddin Əraki (1278-ci hicri ilində İranın Ərak şəhərində dünyaya gəlmiş və 1341-ci ildə vəfat etmişdir) böyük şiə mərceyi-təqlidlərindən biridir. Mərhum Əraki Hacı Mirzə Hüseyn Tehraninin və mərcə Axund Xorasaninin dərslərində iştirak etmiş, onlardan faydalanmış, daha sonra isə Ərak şəhərinə qayıdaraq mərceyi-təqlid vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdür. O, həzrəti Sahibul-Əsr Məhdi (ə)-ın […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Mərəşi Nəcəfi (r.ə)-nin İmam Zamanla (ə.f) görüşü

Bismillahir Rəhmanir Rəhim (Mərəşi Nəcəfinin özünün dediyinə əsasən) Nəcəfi-əşrəfdə dini elmlərin təhsili zamanında mövlamız İmam Zaman (ə.f) ağanı görmək arzusunda idim. Əhd etdim ki, qırx gecə üçüncü günləri “Səhlə” məscidinə piyada gedim. Niyyətim bu idi ki, İmam Zaman (ə.f) ağanın camalını ziyarət etməyə nail olam. 35 ya 36-cı dəfə getdiyim gecə hava buludlu və yağışlı […]

Davam Et
zuhuradogru.org

“Elə isə bura mənə məxsusdur”

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Seyyid Həsən Əbtəhi deyir: Məşhəddə “Sahibəzzəman” məscidində, adətən, şam namazını qılandan sonra minbərə qalxıb Qur`anın əxlaqi, əqidəvi ayələri və bu məzmunda nəql olmuş hədislər barədə söhbət edərdim. Bir gecə əxlaqi və mə`nəvi mövzuda söz düşmüşdü. Başım söhbətə qarışmış ikən, birdən adını çəkməyə razı olmayan bir şəxs minbərə yaxınlaşıb uca səslə dedi: Ağa […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Onu görmək üçün uzun müddət Səhlə məscidinə getmişdim

Bismillahir Rəhmanir Rəhim  Mirzə Hüseyn Nuri özünün məşhur “Cənnətul-məva” əsərində yazır: Muhəmməd ibn Heydər Həsəni Hüseyni dedi: Dini elm almaqdan ötrü Nəcəfi-əşrəfdə olduğum vaxtlarda (təqribən 1275-ci hicri ili idi) bir dəstə elm əhlinin və eləcə də dindar camaatın göyərti satan bir kişi barədə danışdıqlarını eşidirdim. Onların dediyinə görə həmin kişi mövlamız həzrəti İmam Məhdini (ə) […]

Davam Et