Əhlibeytimdən bir nəfər…

Bismilləhir Rahmənir Rahim Səkkiz və doqquzuncu əsrin böyük əhli-sünnə alim və mütəsəvvüflərindən olan Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn Mahmud əl-Hafizi əl-Buxari yazmış olduğu “Fəslul-Xitab li Vəəslil-Əhbab” adlı əsərinə Məhdiliklə əlaqəli uzun bir bölüm qoyaraq mövzu ilə əlaqəli hədisləri toplamışdı; “Camiul-usul”da qiyamətin əlamətlərindən olaraq zikr olunur ki, Məsih ələyhissəlam və Hz. Mehdi (ə.f) haqqında Cabirdən rəvayət olunduğuna […]

Davam Et

İmam Kazim (ə)-ın vaxt təyin etməyə münasibəti

Bismilləhir-rahmənir-rahim “Fərəc nə vaxtdır?” və ya “Ey Allah Rəsulunun övladı, Məhdi sənsənmi? Qaim sənsənmi?” – kimi suallar Əhli-Beyt (ə) imamlarına tez-tez ünvanlanırdı. İmam Kazim (ə) da belə suallara məruz qalmışdı. O Həzrət (ə) həm Məhdi olmasını inkar edir, həm də zühur üçün vaxt təyin etməyi inkar edirdi. Əli ibn Yəqtindən nəql edilən rəvayətdə – bu […]

Davam Et

İmam Həsən Əsgəridən (ə) bir hədis

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Hz. İmam Həsən Əsgəri (ə.s) Musa b. Cəfəri Bağdadiyə belə buyurmuşdur: “Sanki sizlərin qəyyumum barəsində ixtilafa düşdüyünüzü görürəm. Bilin ki Hz. Peyğəmbərdən (s. a. a) sonrakı imamları qəbul edən, amma oğlumun imamlığını qəbul etməyən kimsə bütün peyğəmbərləri qəbul edən, amma Hz. Rəsulullahın (s. a. a) peyğəmbərliyini qəbul etməyən kimsə kimidir. Halbuki Rəsulullahın […]

Davam Et

Əhli sünnə kitablarında Hz. Məhdi (ə.f) ilə əlaqədar hədislər

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Bir nəfər “mən bir sünni olaraq şiəyə aid hədis qaynaqlarında yer alan bu mövzuyla əlaqədar hədislərdə tərəddüd edirəm” deyə bilər və bu hədislərin Şiəyə xas olduğunu, Əhli Sünnənin mötəbər qaynaqlarında olmadığını söyləyə bilər. .[1] Belə düşünən qardaşımıza cavabımız isə belədir: “Hərçənd Üməyyə oğullarıyla Abbasilər dövrünün çətin şərtləri, o dövrün siyasətçilərinin təzyiqi və […]

Davam Et

Əhli sünnə alimləri və İmam Məhdinin (ə.f) doğumu

Bismillahir rəhmanir rəhim  Əhli sünnə alimlərindən bir qrup da İmam Həsən Əsgərinin (ə) uşağının doğumunu, tarixini və atasını yazmışlar. İşdə bir neçə nümunə: 1- Məhəmməd b. Təlhə Şafei belə yazır: “Əbul Qasim Məhəmməd b. əl Həsən 258 ilində Samirrada doğulmuşdur. Atasının adı Həsəndir. Ləqəblərindən bəziləri də Hüccət, Xələfi Saleh və Muntəzərdir.” Daha sonra da Mehdi haqqında bir […]

Davam Et

Dibilin şeirləri və Həzrəti Məhdi (ə.f)

Bismillahir rəhmanir rəhim Dibil məşhur seirlərini İmam Rzanın (ə) yanında oxuduqdan sonra belə dedi: “Mehdi mütləq qiyam edəcək; Allahın isim və bərəkətiylə zühur edəcək (Yani İmamın qiyamı mütləqdir. O, Allahın ismi və bərəkətiylə qiyam edəcəkdir)”. İmam Rza (ə) bu sözləri eşidincə şiddətlə ağladı və sonra belə buyurdu: “Ruhul Qudus sənin dilinlə danışdı. Sən o İmamı tanıyırsanmı?” Dibil: […]

Davam Et

Əhli sünnənin kitabları və Hz. Mehdinin xüsusiyyətləri – 2

Bismillahir rəhmanir rəhim    Bu böyük hərəkətdə xalq zəfərə çatdı və Əməvilərin zalım xəlifələrini İslami xilafətdən uzaqlaşdırdılar. İnsanlar buna çox sevinirdilər. Üstəlik haqqı haqlıya vermiş və İslami xilafəti Peyğəmbərin Əhli Beytinə təslim etmişdilər. Şiələr də bir yerə qədər sevinirdilər; hərçənd özləri xilafətə çata bilməmişdi amma heç olmasa Əməvilərin zülmündən xilas olmuşlar idi. Xalq bu zəfərə […]

Davam Et

Gözlənilən Mehdi (ə.f) – 5

Bismillahir rəhmanir rəhim    Əslində burada zikr etdiyimiz şeylərin neçə qatı Quranı Kərimdə zikr edilmişdir və bütün bu mövzuların xüsusiyyəti insanların təbii gücünü aşan xariqüladə şeylərdirlər, belə ki, bütün xalq belə toplansalar o işlərdən birini etməyə gücləri çatmaz. Onlar ancaq yerdə və göydəki heç bir şeyin aciz etmədiyi Allahı Təala”nın qüdrətiylə reallaşmaqdadır. Bir adamın müsəlman […]

Davam Et

Gözlənilən Mehdi (ə.f) – 4

 Bismillahir rəhmanir rəhim        Quranı-Kərimdə, Şiədəki olan inancı sürgün edəcək bir ayə yoxdur. Hətta Qurandakı bəzi ayələr bu inancın doğruluğuna və möhkəmliyinə dəlildir. Allahı neçə-neçə misallarla Allahın hər şeyə qadir olduğunu açıqlamış və beləcə insanları donuq fikirlərlə meselelere baxmaqdan məhrum etmişdir. Buna görə ürəyi iman nuruyla dolmuş olan bir müsəlman, Allahı Təalanın Üzeyr […]

Davam Et

Imam Sadiqin (ə) dilindən bir hədis

 Bismillahir rəhmanir rəhim İmam Sadiq (ə) buyurub: Qaim (ə.f) zühur edәrkәn 1il , 10 ilә bәrabәr olacaq. Әbu Bәsir: Sәnә fәda olum, bu necә olacaq? Buyurdu: Allah әmr edәcәk ki, “Yer” öz hәrәkәtini lәngitsin, Nәticәdә günlәr vә illәr uzanacaq. Soruşdum: Bәzilәri deyirlәr ki, “Yerin” hәrәkәtindә dәyişiklik baş verәrsә, hәr şey mәhv olar.  Buyurdu: Bu dinsizlәrin sözüdür. […]

Davam Et