Sərmayə və iş alətlərinin xümsü

Bismillahir rəhmanir rəhim İŞ YERİNİN XÜMSÜ Sual 23: Tibb məntəqəsinə xüms düşürmü? Bütün müctəhidlərin rəyi: İş qazancından hazırlandıqda xüms düşür.(İmam (r), “Təhrirul-vəsilə”, 1-ci cild, kitabul-xüms, 13-cü məsələ; Məkarim, “Tə`liqatun ələl-urvətil-vüsqa”, 59-cu məsələ; Nuri, “Tovzihul-məsail”, 1753-cü məsələ; “Ürvətül-vüsqa”, 2-ci cild, 83-cü məsələ; Xamenei, “Əcvibə”, səh.951; Behcət, “Tovzihul-məsail”, 1401-ci məsələ; Vəhid, “Tovzihul-məsail”, 1804-cü məsələ.) Qeyd 1: Tibb […]

Davam Et

Xümsün zərurilik dəlili

Bismillahir rəhmanir rəhim Sual 2: Xümsün (xüsusi ilə qazanc xümsünün) zərurilik dəlili nədir? İslamda mühüm maliyyə vacibatlarından biri də xümsdür. Xüms əməli hökmlər (fürui-din) və ibadətlərdən sayılır. Beləliklə, xüms (Allaha) yaxınlıq məqsədi ilə verilməlidir. Bütün İslam məzhəbləri (şiə və sünni) xümsün zərurilik prinsipində yekdildirlər. İxtilaf yalnız xümsün hansı hallarda vacib olması və nəyə sərf olunması […]

Davam Et

Xümsün hesablanması

Bismillahir rəhmanir rəhim   Sual 112: Xümsün hesablanma yolunu bildirin. Əkinçilər, işçilər, fəhlələr, tacirlər və hər bir qazanc əldə edən şəxs üçün özünə xüms ili təyin etmək vacibdir. Xüms aşağıdakı şəkildə hesablanmalıdır: Birinci qazancdan (əlbəttə xüms ilinin başlanmasında mərcelər arasında fikir ayrılığı var. Müraciət edin: Xüms ilinin zamanı bölməsinə) bir il ötdükdən sonra, həmin gün […]

Davam Et

Xümsün fəlsəfəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim Sual 4: Xümsün fəlsəfəsi nədir? Deyəcəklərimiz kitab və sünnədən öyrəndiklərimiz əsasındadır. Xümsün bizim bilmədiyimiz bir çox səbəb və hikmətləri ola bilər: 1. Şübhəsiz ki, İslam təkcə əxlaqi, fəlsəfi və ya etiqadi bir məktəb kimi zühur etməmişdir. İslam bütün maddi və mənəvi ehtiyaclar nəzərə alınmış ictimai bir din olaraq zühur etdi. Bu məktəb […]

Davam Et

Xüms və Seyidlər

Bismillahir rəhmanir rəhim Sual 5: Nə üçün İslamda xüms seyidlərə verilməlidir? Bu iş bir növ ayrıseçkilik hesab olmurmu? Bir qrup təfsirçilərin fikrincə, zəkatın vaciblik hökmü Məkkədə nazil oldu və zəkat ödəmək müsəlmanlara vəzifə sayıldı. Lakin İslam Peyğəmbəri (s) Mədinəyə gəlib İslam hökuməti qurduğu zaman Allah tərəfindən xalqdan zəkat yığmaq əmri aldı. Bu vasitə ilə Peyğəmbər […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Xümsün əhəmiyyəti

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Sual 1: Xümsün əhəmiyyətini bəyan edin. “Xüms” İslamın vacib hökmlərindən biridir. Quran xümsün əhəmiyyətini bəyan edərkən onu imanla əlaqələndirmişdir: “Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırd edildiyi gün bəndəmizə nazil etdiyimiz ayələrə iman gətirmisinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz hər hansı qənimətin beşdə biri Allahın, peyğəmbərin, onun qohum-əqrəbasının, yetimlərin, yoxsulların və yolçularındır. Allah hər […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Hədiyyə, Bayram payı və Mükafatin xümsü

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Hədiyyənin Xümsü Sual 29: Atanın, ananın və istənilən bir şəxsin verdiyi hədiyyəyə xüms düşürmü? İmam (r), Xamenei və Nuri: Hədiyyəyə xüms düşmür. Sistani və Safi: Xüms ilindən artıq qalarsa ona xüms düşür. Fazil, Məkarim və Behcət: Vacib ehtiyata əsasən xüms ilindən artıq qalarsa onun xümsü verilməlidir. Təbrizi və Vəhid: Onun miqdarı çox […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Maaş və Gəlir xümsü

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Maaş alanlarin xümsü Sual 11: Dövlət işçilərinin maaşına xüms düşürmü? Bütün müctəhidlərin rəyi: Bəli, xüms ilindən artıq qaldıqda xüms düşür. Sual 12: Xüms ili çatdıqda dövlətdən aldıqları maaşı bir başa hesablarına köçürən şəxslərin puluna xüms düşürmü? Yoxsa bankdakı pulu olmayanadək xüms düşmür? Bütün müctəhidlərin rəyi: Bir başa bankdakı hesaba köçürülən maaşa xüms […]

Davam Et