Ramazan dərsləri

Ramazan ayı (Qədr gecəsi) Quran nazil edən Allahın adı ilə DÜŞÜNƏRƏK VƏ ALLAHA XATİR YAŞAYANLAR ÜÇÜN! “Həmd və şükr Bizi bu (gözəl yerə) hidayət etmiş Allaha məxsusdur və əgər Allah bizim bələdçimiz olmasaydı, biz doğru yolu əsla tapmazdıq.” (Əraf 43) Mövzu: Ramazan dərsləri İxlas. Ramazan ayının bizlərə öyrətdiyi ən mühüm dərslərdən biri ixlas idi. Belə […]

Davam Et

Orucun hökmləri

Bismillahir rəhmanir rəhim Vacib olan oruclar Vacib oruclar aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Ramazan ayının orucu; 2. Kəffarə orucu; 3. Qəza orucu; 4. Nəzir, əhd və and orucu; 5. Oruc tutmaq üçün muzd alan şəxsin orucu; 6. Etikafın (məsciddə yerinə yetirilən üç günlük ibadət) üçüncü gününün orucu; 7. Təməttö həccində qurbanlıq əvəzi üçün tutulan oruc. Haram oruclar […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Orucluğun ən böyük ictimai faydası

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Qeyd edək ki, on bir ayın sultanı olan bu müqəddəs ay özündə mənəviyyatın əvəzolunmaz dəyərlərini cəmləşdirib. Səbir, iradə möhkəmliyi, yoxsullarla həmrəylik, bir tikə çörəyə möhtac olan insanlara əl tutmaq və başqa bu kimi gözəl xüsusiyyətlər doğrudan da Ramazanın bəşər övladına əta etdiyi gözəlliklərdən və saleh əməllərdəndir. Orucluq insanın səbrini və iradəsini sınağa çəkir. […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Oruc

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İslаmın vаcib әmәllәrindәn vә insаnlаrı kаmаl hәddinә çаtdırmаq üçün оlаn göstәrişlәrindәn biri dә оrucdur. Оruc о әmәldir ki, insаn Аllаh-Tааlаnın fәrmаnını yеrinә yеtirmәk üçün sübh аzаnındаn mәğribә qәdәr qеyd оlunаcаq işlәrdәn pәrhiz еtsin. ОRUCUN NİYYӘTİ Mәsәlә:353. Оruc ibаdәtlәrdәn biridir vә gәrәk Аllаhın әmrinә itаәt еtmәk üçün yеrinә yеtirilsin. Еlә bu оrucun niyyәtidir. […]

Davam Et