Orucun hökmləri

Bismillahir rəhmanir rəhim Vacib olan oruclar Vacib oruclar aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Ramazan ayının orucu; 2. Kəffarə orucu; 3. Qəza orucu; 4. Nəzir, əhd və and orucu; 5. …

Davam EtOrucun hökmləri

zuhuradogru.org

Oruc

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İslаmın vаcib әmәllәrindәn vә insаnlаrı kаmаl hәddinә çаtdırmаq üçün оlаn göstәrişlәrindәn biri dә оrucdur. Оruc о әmәldir ki, insаn Аllаh-Tааlаnın fәrmаnını yеrinә yеtirmәk üçün …

Davam EtOruc