Orucun hökmləri

Bismillahir rəhmanir rəhim Vacib olan oruclar Vacib oruclar aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Ramazan ayının orucu; 2. Kəffarə orucu; 3. Qəza orucu; 4. Nəzir, əhd və and orucu; 5. …

Davam Et

zuhuradogru.org

Orucluğun ən böyük ictimai faydası

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Qeyd edək ki, on bir ayın sultanı olan bu müqəddəs ay özündə mənəviyyatın əvəzolunmaz dəyərlərini cəmləşdirib. Səbir, iradə möhkəmliyi, yoxsullarla həmrəylik, bir tikə çörəyə möhtac …

Davam Et

zuhuradogru.org

Oruc

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İslаmın vаcib әmәllәrindәn vә insаnlаrı kаmаl hәddinә çаtdırmаq üçün оlаn göstәrişlәrindәn biri dә оrucdur. Оruc о әmәldir ki, insаn Аllаh-Tааlаnın fәrmаnını yеrinә yеtirmәk üçün …

Davam Et