Xatircəmlik və razılıq namazın fəlsəfələrindəndir

Bismillahir rəhmanir rəhim   İlahi kəlama əsasən, namazın hikmət və fəlsəfələrindən biri də xatircəmlikdir. Quran bu barədə belə buyurur: ‏الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ تَطْمَئنِ‏ُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئنِ‏ُّ الْقُلُوب‏ “Onlar iman gətirib Allahı yad etməklə qəlbləri xatircəm (aram) olan kəslərdir. Agah olun, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aramlıq tapar.”  Bəli, həqiqətdə də namaz […]

Davam Et

Xüzu və Xuşuya səbəb olan əməllər

Bismillahir rəhmanir rəhim   -Namazda kimin müqabilində durduğumuzu, kiminlə söhbət etdiyimizi, həmçinin qiraət, rüku və səcdə barəsində düşünək. -Namazın hər kəlməsinin mənasına diqqət yetirək. -Qiraət edərkən tələsmədən və aram vəziyyətdə, hüzuri-qəlblə qiraət edək. -Qəlbimizə kənar fikirlər gələndə onlardan uzaqlaşıb Allahı yad etməyə çalışaq. Əgər belə etməsək, müxtəlif dünyəvi fikirlər qəlbimizə sürətlə hücum edib bizi namazın […]

Davam Et

Namazın mahiyyəti Allahı yad etməkdir

Bismillahir rəhmanir rəhim   “Taha” surəsinin bu şərif ayəsi وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِى “Məni yad etmək üçün namaz qıl” aşkar surətdə namazın fəlsəfəsinin Allahı yad etməkdən ibarət olduğunu açıqlayır. Namaz “zikr” (yad etmək) deyə adlandırılır. Bu cəhətdən Quranda bəzən “namaz” kəlməsi “zikr” kəlməsi ilə təfsir olunmuşdur. Məsələn, “Cümə” surəsinin 9-cu ayəsində belə buyurulur: فَاسْعَوْاْ إِلىَ‏ ذِكْرِ اللَّهِ ‏ “Namaza tərəf tələsin.” Başqa bir […]

Davam Et

Namazın ictimai fəlsəfəsi

 Bismillahir rəhmanir rəhim   Namazın fəlsəfələrindən biri də cəmiyyət arasında nizam-intizam məsuliyyəti yaratmaqdan ibarətdir. Xüsusilə, camaat namazında nizamlı halda sıraya düzülmüş müsəlmanlar hərbi qulluqda cərgələnmiş əsgərlərə bənzəyir. Həmin əsgərlər hansısa bir məqsədə qulluq edirlər. Müsəlmanların da bu cür sıraya düzülməsi İslam dininin əzəmətini büruzə verir, bu dinin dostlarının və düşmənlərinin ruhunda dərin bir iz buraxır.                                            […]

Davam Et

Niyyətin fəlsəfəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim    Başda namazın ruhu olmaqla bütün vacib və müstəhəb ibadətlərin hamısı niyyətə bağlıdır. Qəlbin qəsd etməsinə və yaxınlıqla ixlasın birlikdə gözlənilməsinə niyyət deyilir. Qürbət (yaxınlıq) dedikdə məkan yaxınlığı yox, mənəvi yaxınlıq nəzərdə tutulur. İxlas isə yalnız Allahın razılığını düşünüb Onun dərgahına yaxınlaşmaqdan ibarətdir. Başqa sözlə, bəndənin əməlləri məxluqata (insanlara) və maddi mənfəətlərə […]

Davam Et

Namazın şərtləri və hissələri

Bismillahir rəhmanir rəhim   Şəriət və fəqihlərin dilində namazın müqəddimə işləri onun şərtləri ilə adlandırılmışdır. Bunlar altı şərtdən ibarətdir: 1-2) Hədəs və xəbəsdən paklanma Kitabın birinci cildində mənəvi və cismani natəmizliklər barəsində söhbət açıb bildirdik ki, batini tanıtdıran, ona ünvan olan zahirdir. Başqa sözlə, bədən və libasın təharəti nəfsin və qəlbin günahlardan paklanmasına işarədir. Dəstəmazda üz […]

Davam Et

Namaz – ictimai bir ibadət

Bismillahir rəhmanir rəhim   İslam dini ibadətlər arasında namaza xüsusi əhəmiyyət verməklə yanaşı digər ibadətlərin qəbulunu ona bağlayır. Namaz dinin sütunu kimi qələmə verilir. Bu ibadət bütün hallarda (xəstəlik, sağlamlıq, səfər, qorxu, müharibə və s.) vacib hesab edilir, iman və küfr arasında sərhəd sayılır. Üsuliddin (əqidələr) və füruiddinin (əməli hökmlər) məcmuəsi olan namaz Namaz üsuliddin […]

Davam Et

Camaat namazının hökmləri

Bismillahir rəhmanir rəhim Məsələ: 1481.Məmum niyyət edəndə imamını müəyyən etməlidir, amma adını bilməsi lazım deyil. Məsələn, “bu, hal-hazırdakı imama iqdtida edirəm”-deyə niyyət etsə, namazı səhihdir. Məsələ: 1482.Məmum Həmd-Surə istisna olmaqla, namazın qalan hissələrinin hamısını özü deməlidir. Amma əgər onun birinci və ya ikinci rəkəti, imamın isə üçüncü və ya dördüncü rəkəti olsa, Həmd-Surəni oxumalıdır. Məsələ: […]

Davam Et

Camaat namazını tərk etməyin zərərləri

Bismillahir rəhmanir rəhim 89. Camaat namazına etinasızlıq: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Hər kəs camaat namazının azanını eşidə və heç bir üzürü olmadan camaat namazına getməyə, namazı qəbul deyil.” 90. İmanın kökündən məhrum olmaq: İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Bir qarış miqdarında müsəlman camaatını tərk edən kəs imanın kökünü öz boynundan qırmışdır.” 91. Məscidin qonşusu: İmam Baqir […]

Davam Et