Qlobal sülh

Ayətullah Xameneının  (r.ə) baxışında     qlobal sülh yaratmaqın və imperialist qüvvələrlə mübarizə yolları Məqalənin məzmunu: Bəşəri rəmzə çevrilmiş bir anlayış kimi sülhə yüzlərlə tərif vermək, onu yüzlərlə sözlə ifadə etmək olar. Azadlıq, bərabərlik və ədalətlə yanaşı, sülh də hər bir cəmiyyətin, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin ən çox arzu etdiyi dəyərlərdəndir. Sabit şəraitdə yaşamalı olan insanlar, min təəssüflər […]

Davam Et

Gizlədilmiş Xəzinə – Fatimə (s.ə)

Qələm əlimdə, ağ vərəq önümdə.  Gözlərimi vərəqə zilləmişəm. Vərəqdə fəqət yazmaq istədiyim  məqalənin adı var: Gizlədilmiş Xəzinə (s.ə). Bu iki kəlimədə  o qədər sözlər, sirlər gizlənib ki… Bir ananın fəryadı var  burda. Dünyaya gəlməmiş şəhid olan bir körpənəin hıçqırıqları var burda. Məzlum bir atanın göz yaşları var burda. Ata-anasına yardım edə bilməyən məsum körpələrin, məzlum […]

Davam Et

Bəzi şəri istilahların(təbirlərin) izahı

Bismillahir rəhmanir rəhim   [1] Müqəddəs İslam şəriətində mövcud olan hökmlər: 1. Vacib: İslami nöqteyi-nəzərdən görülməsi gərəkli olan işdir ki, tərk olunması ilahi əzaba səbəb olur. 2. Haram: İslam baxımından görülməsi qadağan olan işdir  ki, mürtəkib olunması ilahi əzaba səbəb olur. 3. Müstəhəb: Görüldükdə savabı olan, görülmədikdə əzabı olmayan işdir. 4. Məkruh: Görülməsi qadağan olunmayan, lakin […]

Davam Et

Vilayət və Hakimiyyət məqamı

Bismillahir rəhmanir rəhim   İslam peyğəmbərinin ixtiyarına verilmiş məqamlardan biri də cəmiyyət üzərində vilayət və hakimiyyət məqamıdır. Hər bir peyğəmbərdə belə bir məqamın olması zəruri deyil. Ola bilər ki, bir fərddə peyğəmbərlik məqamı olsun, vilayət məqamı olmasın. Belə bir peyğəmbərin yalnız Allah tərəfindən gətirdiyi göstərişlərə tabeçilik zəruridir. Uyğun əmrlərə itaət peyğəmbərə yox, Allaha itaətdir. Allah […]

Davam Et

İctihad zərurəti və dində təqlid

Bismillahir rəhmanir rəhim   Şübhəsiz ki, dini hökmləri tanımaq üçün Əhli-beytdən (ə) nəql olunmuş rəvayətləri tərcümə edib xalqın ixtiyarına vermək düzgün deyil. Bəziləri iddia edirlər ki, fəqihlərin risalə yazmasına ehtiyac yoxdur və xalq özü rəvayətlərdən nəticə çıxarmalıdır. Hansı ki, rəvayətləri anlamaq üçün müqəddimə biliklərə ehtiyac var. Rəvayətin qəbul olunması üçün şərtlər mövcuddur. Ən əsası rəvayətin […]

Davam Et

Vacibin növləri

Bismillahir rəhmanir rəhim Vacib əməlin növləri aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Nəfsi və qeyri-vaciblər; Nəfsi vacib ayrı bir əmələ çatmaq üçün deyil, məhz özlüyündə vacib sayılan əmələ deyilir ki, buna misal olaraq namaz və orucu qeyd etmək olar. Qeyri-vacib isə ayrı bir vacib əmələ çatmaq üçün vacib sayılan əmələ deyilir ki, buna misal olaraq, dəstəmaz, cənabət qüslü, […]

Davam Et

Fəqihlərin bəyanatları

Bismillahir rəhmanir rəhim Mərhum Ayətullah Ağa Seyid Əbülhəsən İsfəhaninin “Zəxirətul-ibad” kitabında yazılır: Sual: İnsanın çəkinməli olduğu kəbirə sayılan günahları bəyan edin. Cavab: Əllamə Hilli (r) “Qəvaid” və “Təhrir” kitablarında buyurur ki, müqabilində od və`d olunmuş günahlar kəbirə günahlardır. Şeyx Təbərsi “Məcməul-bəyan” təfsirində səhabələrə əsaslanaraq bildirir ki, bütün günahlar özündən aşağı günaha münasibətdə kəbirə günahdır. Məsələn, naməhrəm qadını […]

Davam Et

İrs məsələləri (birinci təbəqə)

Bismillahir rəhmanir rəhim İrs təbəqələri və varislərin qisimləri nəzərə alınaraq onlara aid məsələlər zikr olunur: Məsələ 1: Əgər ata yeganə varis olsa, bütün irs ona çatır. Məsələ 2: Əgər ana tənha varis olsa, bütün irs ona çatır. Məsələ 3: Əgər ər yeganə varis olsa, bütün irs ona çatır. Məsələ 4: Əgər ərin yeganə varisi onun […]

Davam Et

Düzgün təqlid və onun şərtləri

Bismillahir rəhmanir rəhim   Dini vəzifələrimizə və şəri hökmlərə münasibətdə Peyğəmbər (s) və Əhli-beytin (ə) yolunu izləyən bizlər həqiqi İslam maarifindən faydalanmaq istəyindəyik. Təqlid məsumların rəy və baxışına yaxınlaşmaq üçün zəruri şərtdir. “Hər kəs öz rəyini meyar götürməlidir” kimi şeytani şübhələr bizim üçün qəbulolunmazdır. Öncə prinsipial olaraq təqlid mövzusunu araşdırmalı, təqlidin düşüncə və fitrət, Quran […]

Davam Et