Niyə intihar etməyim ki?! (2)

Bu yazıda intiharın birinci hissədə qeyd edilən 3 amili (tarixi, ideoloji və sosioloji) istiqamətində deyil, məhz dördüncü, psixioloji amili istiqamətidə söz açmaq və intiharın psixoloji amillərinin araşdırılmasına üstünlük vermək istəyirəm. İntiharın psixoloji amilləri barədə söhbət açmazdan öncə müqəddimə olaraq iki məqama işarə edim. Onlardan birincisi bundan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi, psixoterapiyanın əsası fizioloji psixologiyaya söykənir. […]

Davam Et

Niyə ithiar etməyim ki?! (1)

İntihar (suisid) son əsrlərin ən qlobal sosial problemlərindən biri, insanların zehnlərini məşğul edib, bu bəlanın səbəblərinin araşdırılması və qarşısının alınması üçün çarə axtarmağa vadar edən problemlərdən biridir. İntihar mövzusu bir çox elm sahələrinin, o cümlədən fəlsəfə, sosiologiya, psixologiya və s. müzakirə mövzularındandır ki, zaman-zaman bu ictimai problem bardə fərqli fikirlər söylənmişdir. Əxlaq fəlsəfəsi prizmasından da […]

Davam Et

Cədəl və bəhs

Cədəl düşmənlik və ədavətin şiddətliyidir, və bu kəlmənin Quranda əksər istifadəsi haqsız düşmənçilik mənasındadır. Cidal yəni ədavətli söz söhbət və bir birinin üzərində qələbəçilik (“Mofredat” səh 189) Müqəddəs Qurani-Kərimdə cədəl və çəkişmə barədə buyurur: “Əgər (bütün dəlil-sübutlar təqdim edildikdən sonra yenə) səninlə mübahisə etsələr, onda (üz döndərərək) de: “Etdiklərinizi Allah daha yaxşı bilir. (“Həcc”, 68) […]

Davam Et

Ləzzət və ibadətlərin təsiri

Bismillahir rəhmanir rəhim Əhlibeytdən (ə) belə bir hədis nəql olunub: “Elə edin ki,Qurani-Kərim və dualar sizin üçün şirinləşsin!” Uzaq keçmişdə rəvayət olunmuş dualar böyük fəzilət və üstünlüklərə malikdir, amma bu duaların təsir etməsinin şərti insanın günahlardan uzaqlaşmasındadır. Saleh bəndə və övliyalardan olan atam deyərdi:” Duaları (mənəvi baxımdan) tərəqqi etmək üçün oxuyun, savabı onsuz da özü […]

Davam Et

Özümüzdən nə düzəldirik?

Bismillahir rəhmanir rəhim Yüksək (ali) elmlərdə isbat olunmuşdur ki, insan ruhunun yaranması cisimdən başlayır, lakin onun davam edib qalması ruha bağlıdır. Yə’ni insanın mələkuti ruhu onun əvvəlki cismani surətindədir ki, tədrici olaraq hərəkət və təkamül vasitəsilə insani ruhun ilkin (ən aşağı) mərhələsinə yə’ni, insan mərhələsinə çatır. Hərəkət və təkamül həmin mərhələdə də dayanmır və ömrünün […]

Davam Et

Təqvanın mənası

Bismillahir rəhmanir rəhim   Təqvanın mənası budur ki, insan Allah-Taalanın ona əmr etdiyi işi görsün, vacib əməlləri yerinə yetirsin, haramlardan çəkinsin. Bu, təqvanın birinci mərhələsidir. Allahın haramlarını tanımaq və onun ətrafına hərlənməmək lazımdır. Şeytan vəsvəsə edir. Hövzə və ya universitet tələbəsinin, yaxud digər bir təbəqədən, şəhərli və ya kəndli olan bir möminin, Bəsic üzvü olan […]

Davam Et

Qəflətə səbəb olan amillərin əqli cəhətdən araşdırılması

Bismillahir rəhmanir rəhim   İnsanı uçuruma yuvarladan səbəb qəflətdir. Allahdan, məaddan və bəndəlik vəzifələrindən xəbərsizlik insanı heyvanlıq dərəcəsinə, bə`zən ondan da aşağı alçaldır. Dinin əsaslarından xəbərdar olmayan insanın təkamül yolunda hərəkət etməsi qeyri-mümkündür. İndi aydınlaşdırmalıyıq ki, insanda qəfləti doğuran və yaxud insanı qəflətdən çıxaran səbəblər hansılardır. Bu suallara cavab tapmaq üçün ayə və rəvayətlərdən istifadə […]

Davam Et

Zikr və onun rəftara təsiri

Bismillahir rəhmanir rəhim   Müəyyən bir həqiqətdən xəbərdar olduğumuz vaxt həmin xəbərdarlığa diqqətli olduqda onun təsirlərindən faydalanırıq. Bəli, nəzərdə saxlanılan mərifət rəftarlara təsir göstərir. Diqqət elmdən fərqli bir həqiqətdir. Bəzən insanın elmi olur, amma diqqəti olmur. Məfhumundan xəbərdar olduğumuz bir həqiqətin nümunələrinə diqqətsiz qalmağımız da mümkündür. Həqiqəti təsirli edən onun nümunələrinə diqqətdir. Diqqət nə qədər […]

Davam Et

Tövbə

Bismillahir Rahmənir Rahim Tövbə – ərəb kəlməsi olub “günahları tərk edib Allaha doğru qayıtmaq” mənasını verir.  Başqa sözlə, insan ruhundakı dərin dəyişikliyə həqiqi tövbə deyilir. Belə ki, insan etdiyi xətanı anlayıb onu islah etdikdə vücudunun dərinliklərində dəyişiklik yaranmağa başlayır və o, etdiyi  günahlardan peşiman olub Allaha tərəf qayıdır. Bu kəlmə Quranda 87 dəfə zikr olunmuşdur. Cəmiyyət arasında […]

Davam Et

Söz-ən gözəl ibadət və ən ağır günah

Bismillahir rəhmanir rəhim   Həzrəti-Əli(ə) buyurur: “İnsanın yerinə yetirdiyi ibadət və itaətlərin arasında ən asanı və eyni zamanda Allah dərgahında ən qiymətlisi söz (dil) ilə yerinə yetirilən ibadətdir. Sözsüz ki, bu kəlam Allahın razılığı üçün onun rəhmət və nemətlərinin sonsuzluğunu ifadə edən formada olmalıdır. Çünki hamıya məlumdur ki, Allah özü ilə peyğəmbərləri arasında sirləri açmaqda, […]

Davam Et