Аllаhşünаslıq vә Аllаhın sifәtlәri

Bismillahir rəhmanir rəhim   1. Nеcә оlа bilәr ki, “fәnа vә yохluq” “vücud vә vаrlığın” мәnşәsi vә bаşlаnğıcı оlsun? Suаl: Аllаhpәrәstlәr bu әqidәdәdirlәr ki, Аllаh-tәаlа vаrlıq аlәмini hеçdәn …

Davam Et

Allahı tanımaq və şəkk

Bismillahir rəhmanir rəhim  Quranda mərifət  Qurani-kərimdə mərifət və onun əsasları, – elm və alim, – eləcə də şərtləri, vasitələri, maneələri haqqında geniş şəkildə söz açılmışdır.  Mərifət və Allaha inam  İman, mərifətlə …

Davam Et

Allahın sifətləri

Bismillahir rəhmanir rəhim   Bilin ki, Allahı tapmaq, yəni Allahın vücudunu dərk etmək dünyadakı məxluqat barədə mütaliə etmək yolu ilə çox asandır, lakin Allahın sifətlərini tanıyıb bilmək …

Davam Et

Allahın Zatı haqqında anlayış

Bismillahir rəhmanir rəhim   SUAL 8: Allahın zatı haqqında izahat verin. Bəşər cəmiyyəti Allahın gözlə görünməyən zatını dərk etməyə qadir deyil. Bu barədə fikirləşən, heyrət və sərgərdanlıqdan, …

Davam Et

Allah axtarışı

Bismillahir rəhmanir rəhim Nə üçün dünyanı yaradan haqqında fikirləşir və axtarış aparırıq? 1.Biz insanların hamısının qəlbində (elmə məhəbbət) və varlıq aləmini tanımaq istəyi vardır Bütün insanlar bilmək …

Davam Et

Mühüm bir sual-cavab

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Sual: İnsan öz batinində həmişə tövhid sədasını eşidir. Xüsusən, çətinliklərlə üzləşdikdə bu səda daha da artır. İnsan özündən asılı olmayaraq Allahı yadına salır. Onun …

Davam Et

zuhuradogru.org

Әhli-Beyt (ə) mәktәbindә tövhid

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Həzrət Әli (ə) buyurmuşdur: «Dinin əvvəli Onu (Allahı) tanımaq, Onu tanımağın kamil olması Onun təkliyinin qəbul etmək, tövid və Onun təkliyinin qəbul olunmasının kamilliyi …

Davam Et