İlahiyyatçı: “Peyğəmbərlərdə xəta axtarmaq Quranda xəta aparmağa bərabərdir”.

İlahiyyatçı: “Şeytan nə Adəmi (ə) aldadıb nə də Adəm (ə) meyvə yeyib Əvvəla bunu bilək ki, bütün peyğəmbərlər mütləq şəkildə məsumdurlar. Bunda şəkk yoxdur. Onların həyatında baş vermiş bəzi hadisələri doğru analiz etmədiyimizdən yanlışlığa düçar ola bilərik. Məsumluq mövzusunda səhvə yol verilən və yanlış anlaşılan ayələrdən biri də “Əraf” surəsinin ayələridir. Bəziləri ayənin zahirini əsas […]

Davam Et

“Rəsul” və “nəbi” sözü ilə bağlı yanlış fikirlərə aydınlıq – Bütün peyğəmbərlər həm nəbidir, həm rəsul.

Əsas mövzumuza keçməzdən öncə bilməliyik ki, Allah vəhy alan və o vəhyi insanlara çatdıranlara “peyğəmbər” deyil, “nəbi” və “rəsul” olaraq xitab edir. Peyğəmbər sözü fars dilində “pəyam” və “avər” sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmiş, “xəbər gətirən” mənasına gəlməkdədir. “Peyğəmbər” sözü “nəbi” sözünü qismən əhatə etsə də, “rəsul” sözünü tamamilə əhatə etmir və onu izah etməyə qadir […]

Davam Et

İslam peyğəmbərinin ən böyük möcüzəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim Əbədi möcüzə İslam alimlərinin hamısı Qurani-Məcidin islam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd (s)-in ən böyük möcüzəsi olduğu fikrindədirlər. Quranın ən böyük möcüzə olmasının səbəbi aşağıdakılardır: 1.Quran insanın ruhu və şüuru ilə əlaqəli əqli bir möcüzədir. 2.Quran 14 əsr boyunca aşağıdakı şüarı əlində tutmuş bir möcüzədir: «Əgər bu səmavi kitabın Allah tərəfindən olmadığını zənn edirsinizsə, […]

Davam Et

Nübuvvət ilahi lütfdür

Bismillahir rəhmanir rəhim İnsan çox sirli bir varlıq olub, zatında, təbiətində, nəfs və əql, hətta hər tək-tək fərdlərin şəxsiyyəti cəhətindən mürəkkəb quruluşa malikdir. (Belə ki, onun təbiətində bir-biri ilə zidd olan yönlər qoyulmuşdur–red.) Bir tərəfdən onun zatında fəsada, digər tərəfdən isə xeyirxah və gözəl əməllərə sövq edən qüvvələr qoyulmuşdur.(  İmam Əliyyibni Əbitalib (əleyhissalam) bir xütbədə […]

Davam Et

Peyğəmbərlərin vəzifəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim   Peyğəmbərlər bütövlükdə iki vəzifəni həyata keçirirdilər: birincisi, Allah tərəfindən bəşər üçün qanun gətirirdilər; ikincisi isə, insanları Allaha və o dövrün ilahi göstərişlərinə əməl etməyə çağırırdılar, təblig edirdilər; Quranın “Ulul-əzm” (əzm sahibləri) adlandırdığı peyğəmbərlərin yalnız çox az bir hissəsi qanun, şəriət gətirmişlər. Başqa sözlə desək, peyğəmbərlik iki növdür: Şəriətgətirici peyğəmbərlik və təblig […]

Davam Et

Peyğəmbərlərin göndərilmə zərurəti

Bismillahir rəhmanir rəhim Nübüvvət bölməsinin ən əsaslı məsələlərindən ibarət olan bu məsələni isbat etmək üçün aşağıdakı üç müqəddiməni təqdim edirik: 1.İnsanın yaradılışında əsas hədəf, onun ixtiyari işləri yerinə yetirməklə təkamülə, son kamala doğru yolunu qət etməsidir. Elə bir kamal ki, ixtiyar və seçki yolundan başqa bir şeylə ələ edilmir. Başqa sözlə desək, insan buna görə […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Ümumi Nübüvvət (Peyğəmbərlik)

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İnsan hədəfli, məqsədli bir varlıqdır və onun fəaliyyətləri özünün agah olduğu müəyyən hədəflər istiqamətində yerinə yetirilir və həmin hədəflərin tələbinə uyğun olaraq iş görür, buna görə də öz əməllərində istər-istəməz təbiətə hakim olan qəti və qaçılmaz qanunlara tabe olmamalıdır. İnsan ümumdünya cazibə qüvvəsi nəticəsində göydən müəyyən olunmuş hərəkət (trayektoriya) üzrə yerə düşən […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Peyğəmbərlərin (ə) göndərilməsinin fəlsəfəsi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Biz inanırıq ki, Allah-təala bəşəriyyətin hidayəti və insanları tələb olunmuş (nəzərdə tutulmuş) kamilliyə və əbədi səadətə yetirmək üçün peyğəmbərlər göndərmişdir. Əgər Allah öz peyğəmbərlərini bəşəriyyətin hidayəti üçün göndərməsəydi, bəşər və dünya öz yaranış hədəfinə yetişməz, uca kamilliyə çatmaq hədəfilə yaradılan insan, azğınlıq yollarında sərgərdan olaraq, nəfsinin yaratdığı çirkab bataqlıqlarında boğulardı, nəticədə Tanrının […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Nübuvvətin sonunun sirri

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İslam dininin gəlişi ilə onun əbədiliyi və nübüvvət kitabının sona yetməsi elan olunmuşdur. Müsəlmanlar nübüvvətin sona yetməsini həyata keçmiş bir məsələ kimi mənimsəmişlər. Onlar üçün həzrət Muhəmməddən sonra yeni bir peyğəmbərin gəlib-gəlməməsi sual doğurmamışdır. Qurani-kərim peyğəmbərliyin sona yetməsini açıq şəkildə elan etmiş və Peyğəmbər (s) onu dəfələrlə vurğulamışdır. Yeni bir peyğəmbərin gəlməsi […]

Davam Et