İslam peyğəmbərinin ən böyük möcüzəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim Əbədi möcüzə İslam alimlərinin hamısı Qurani-Məcidin islam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd (s)-in ən böyük möcüzəsi olduğu fikrindədirlər. Quranın ən böyük möcüzə olmasının səbəbi aşağıdakılardır: 1.Quran …

Davam Et

Nübuvvət ilahi lütfdür

Bismillahir rəhmanir rəhim İnsan çox sirli bir varlıq olub, zatında, təbiətində, nəfs və əql, hətta hər tək-tək fərdlərin şəxsiyyəti cəhətindən mürəkkəb quruluşa malikdir. (Belə ki, onun təbiətində …

Davam Et

Peyğəmbərlərin vəzifəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim   Peyğəmbərlər bütövlükdə iki vəzifəni həyata keçirirdilər: birincisi, Allah tərəfindən bəşər üçün qanun gətirirdilər; ikincisi isə, insanları Allaha və o dövrün ilahi göstərişlərinə əməl …

Davam Et

zuhuradogru.org

Ümumi Nübüvvət (Peyğəmbərlik)

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İnsan hədəfli, məqsədli bir varlıqdır və onun fəaliyyətləri özünün agah olduğu müəyyən hədəflər istiqamətində yerinə yetirilir və həmin hədəflərin tələbinə uyğun olaraq iş görür, …

Davam Et

zuhuradogru.org

Nübuvvətin sonunun sirri

Bismillahir Rəhmanir Rəhim İslam dininin gəlişi ilə onun əbədiliyi və nübüvvət kitabının sona yetməsi elan olunmuşdur. Müsəlmanlar nübüvvətin sona yetməsini həyata keçmiş bir məsələ kimi mənimsəmişlər. Onlar …

Davam Et