Qiyamət

Bismillahir rəhmanir rəhim  1. Sual: Qiyamət günü mütləq olacaqmı? Cavab: O saat (Qiyamət günü) mütləq gələcəkdir, ona heç bir şəkk-şübhə yoxdur. Lakin insanların bir çoxu (buna) inanmaz. (əl-Muminun surəsi, …

Davam EtQiyamət

QӘBİR

Bismillahir rəhmanir rəhim

Qәbir әslindә bәrzәхdir. Bәrzәх dünyа ilә ахirәt аrаsındаkı bir аlәmdir. İnsаn ölüm аnındаn sur üfürülәnәdәk hәmin

Davam EtQӘBİR

Qiyаmәtdә ölçü

Bismillahir rəhmanir rəhim Qiyаmәtdә ölçü nәdir? Оrаdа әmәl nеcә ölçülәr? Yахşı әmәlin аğırlığı dеdikdә nә nәzәrdә tutulur? İnsаnın istәr zаhiri, istәr bаtini işlәri bütünlüklә оnun әmәl nаmәsindә …

Davam EtQiyаmәtdә ölçü

Cəhənnəm

Bismillahir rəhmanir rəhim   Cəhənnəm qəlblərində heç bir iman nuru olmayan kafirlər və münafiqlərin əbədi yeridir. Onun həcmi o qədər böyükdür ki, bütün günah əhlinin qəbul etdikdən …

Davam EtCəhənnəm