İlahi hikmət

Bismilahhir rəhmanir rəhim   SUAL 16:  Deyirlər ki, haram qida övlada öz təsirini göstərir. Əgər övlada haram mal yedirən onun ata-anasıdırsa, onların günahının acısını nə üçün övlad dadmalıdır? Aşağıda qeyd olunan bir neçə nöqtə bu sualın cavabının daha yaxşı başa düşülməsində bizə kömək edəcəkdir: 1-İlahi hikmət, yaxud Allahın işlərinin məqsədyönlü olması: Bizim etiqadımız budur ki, Allahın fellərində (işlərində) xüsusi məqsəd vardır. Belə ki, Onun feli məsləhətə əsaslanır və onun xeyri məxluqlara qayıdır. Belə də deyil ki, Onun yaratdıqlarının mənfəətlərini nəzərə almaqla onun yerinə […]

Davam Et

Varlıq aləminin xaliqinin sübutu

Bismillahir rəhmanir rəhim   Varlıq aləminin xaliqini sübut etmək. Bu varlıq dünyası təsadüfən yaranmayıb. Bütün bu məsələlri isbat etməkdən ötrü müxtəlif dəlillər vardır. Onlardan bə`zilərinə işarə edirik: Birinci dəlil: Varlıq aləmində olan bütün mövcudatlar məhv olub aradan getməkdədir. Butün bu hadisələri özümüz müşahidə edirik. Bunlarla da aydın olur ki, hər bir yaranmış varlıq öz varlığını […]

Davam Et

Allahın ədaləti və insanların cəhənnəmdə əbədi qalması

Bismillahir rəhmanir rəhim   Bildiyimiz kimi, Quranın bir çox ayələrində Allah kafir və bir sıra günahkar insanlara Cəhənnəmdə əbədi qalacaqlarını vəd etmişdir. Məsələn, «Tövbə» surəsinin 68-ci ayəsində deyilir: Yəni, «Allah münafiq kişi və qadınlara, kafirlərə içində əbədi qalacaqları  cəhənnəm odu vəd etmişdir.» Eləcə də, Allah tərəfindən mömin kişi və qadınlara Cənnətdə əbədi qalacaqları vəd edilmişdir. Məsələn, həmin […]

Davam Et

İlahi ədalətin mənası

Bismillahir rəhmanir rəhim SUAL 14: İlahi ədalət məsələsi ilə əlaqədar belə birsual yaranır: Quran ayələrinə və tutarlı dəlillərə əsasən, zinadan dünyaya gələn şəxs mömin ola bilməz. Ümumiyyətlə, onun günaha meyilli olması üçün zəmin daha böyükdür. Digər tərəfdən, hədisi-qüdsidə deyilir ki, zinadan dünyaya gələn şəxs behiştə daxil olmaz və heç vaxt Əhli-beyti (ə) sevməz. İlahi ədalətə əsasən, […]

Davam Et
zuhuradogru.org

İşlərin yaxşı və pisliyinin zati olması

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Ədalət məsələsi Cəbr-ixtiyar məsələsinin araşdırılması «ədalət» məsələsinin də qarşıya çıxmasına səbəb oldu. Çünki, bir tərəfdən ixtiyar və ədalət, digər tərəfdən isə cəbr və ədalətsizlik arasında birbaşa əlaqə vardır, yəni dini vəzifə, cəza və mükafat yalnız ixtiyar olan yerdə məna kəsb edir. İnsan iradə azadlığı və ixtiyara malik olmayıb, ilahi iradə və ya […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Allahın Ədaləti

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Biz öz fitri əqlimiz ilə bütün işlərin dəyərini dərk edirik. Məhz bu dəyərlərin vasitəsilə ədaləti və haqqı xeyir, zülmü isə batil və şər hesab edirik. Eləcə də ədalətli şəxsi ehtiram və mükafata, zülm və təcavüz edən şəxsi isə cəzaya layiq hesab edirik. Bu dəyərlər də müşahidə və fitrətin hökmünə uyğundur. Belə ki, […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Ədalət və Hikmət

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Allah sifətləri içərisində, tutulan iradlar baxımından bir-birinə yaxın olan iki sifət ədalət və hikmətdir. Allahın ədalətli olmasından məqsəd budur ki O, heç bir varlığın layiq olduğu haqqı ondan əsirgəmir və hamıya layiq olduğunu verir. Həkim olmasından məqsəd isə, məxluqatın ən gözəl və yaxşı şəkildə xəlq edilməsidir. Xacə Nəsrəddin Tusi deyir: Haqqın hökmündən […]

Davam Et
zuhuradogru.org

“Ədalət” sözünün mənası

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Ədalətin iki müxtəlif mənası var. A) Bu sözün leksik mənası «Hər şeyin öz yerində olması» deməkdir. Ədalətin bu mənası bütün dünyada, qalaktikamızda, atomlarda, insanın vücudunda, bitkilər və sair canlılar aləmində hökmranlıq edir. Bu mənanı peyğəmbərin buyurduğu (yəni yer və göy ədalət əsasında qurulmuşdur) hədisində də görmək olar. Məsələn, əgər yer kürəsi öz cazibə […]

Davam Et
zuhuradogru.org

Ədalət (Ədl)

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Әhli-bеyt mәktәbinin әqidә әsаslаrındаn biri dә Аllаhı “әdаlәt”-li tаnımаqdır. Çünki, әdаlәt, kаmаl vәsflәrindәndir. Аllаh-tәаlа dа bütün kаmаl vәsflәrinә mаlik оlub, hәr cür nöqsаn vә nаqislikdәn pаk vә münәzzәhdir. Аllаhın işindә zülm vә sitәmә yеr yохdur. Оnа görә ki, zülm vә sitәm nаlаyiq vәsflәrdәn оlub, nаdаnlıq, qüdrәtsizlik vә еhtiyаcdаn sәrçеşmә аlır. Hаlbuki, Аllаh-tәаlа […]

Davam Et