İlahi hikmət

Bismilahhir rəhmanir rəhim   SUAL 16:  Deyirlər ki, haram qida övlada öz təsirini göstərir. Əgər övlada haram mal yedirən onun ata-anasıdırsa, onların günahının acısını nə üçün övlad dadmalıdır? Aşağıda qeyd olunan bir neçə nöqtə bu sualın cavabının daha yaxşı başa düşülməsində bizə kömək edəcəkdir: 1-İlahi hikmət, yaxud Allahın işlərinin məqsədyönlü olması: Bizim etiqadımız budur ki, …

Davam Etİlahi hikmət

zuhuradogru.org

Ədalət və Hikmət

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Allah sifətləri içərisində, tutulan iradlar baxımından bir-birinə yaxın olan iki sifət ədalət və hikmətdir. Allahın ədalətli olmasından məqsəd budur ki O, heç bir varlığın …

Davam EtƏdalət və Hikmət

zuhuradogru.org

Ədalət (Ədl)

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Әhli-bеyt mәktәbinin әqidә әsаslаrındаn biri dә Аllаhı “әdаlәt”-li tаnımаqdır. Çünki, әdаlәt, kаmаl vәsflәrindәndir. Аllаh-tәаlа dа bütün kаmаl vәsflәrinә mаlik оlub, hәr cür nöqsаn vә …

Davam EtƏdalət (Ədl)