Qaib İmamın nə faydası vardır?

Bismillahir Rəhmanir Rəhim Deyilə bilər ki: “Bir və ya bir neçə adamın işiylə bir yerə çatmaq olmaz ki?! Bundan başqa, mənim nə günahım var ki, imamı görmə bolluğundan məhrum buraxılıram?” Buna cavab olaraq deyilər: 1- Bizlər əgər bütün insanları fikri kamala çatdırmaq, insanları İslamın həqiqətləriylə tanış etmək və İmamı Zamanın hədəflərinə yaxınlaşmaq üçün çalışsaq öz vəzifəmizi […]

Davam Et

Sahibəzzamanla Rəzva və Zil-tuva dağları arasında hansı əlaqə var?

Bismillahir rəhmanir rəhim  Böyük qeyb dövründə həzrətin xüsusi bir məkanı yoxdur. Onun bu iki dağda və ya müqəddəs sərdabədə sakin olması düzgün deyil. Bəli, kisaniyyə kimi bəzi firqələr Məhəmməd ibn Hənəfiyyənin Rəzva dağında qeybə çəkildiyinə inanırdılar. Bəs Sahibəzzamanla bu iki dağ arasında hansı əlaqə var? Sualı cavablandırmazdan öncə bu iki dağ haqqında qısaca məlumat verək. […]

Davam Et

Qloballaşma və İmam Zamanın (ə.f) zühuru – 5

Bismillahir rəhmanir rəhim  Qloballaşdırma Milli dövlətin böhranı. Yəni dövlətin öz gəlir qaynaqlarına sahib olması ortadan qalxar, dövlət iqtisadi və ictimai planlarından əl çəkər. Əslində mənim, sənin iqtisadımız söhbəti ortadan qalxar, dünyanın iqtisadi anlayışı onun yerini ekenomik düşüncə tutar. Nəticədə milli dövlətlərin nümayəndəsi olaraq çox millətli şirkətlər dövlətin bu missiyalarını boynuna götürərlər. Maliyyə bazarı və dünya […]

Davam Et

Qeybətin fəlsəfəsi

Bismillahir rəhmanir rəhim  Hər bir kəs “İmamı Zaman, insanların arasında olsaydı və dolayısilə ehtiyac anında ona müraciət edildiyində problemlərini həll etsəydi onların dini və dünyası üçün daha yaxşı olardı. O halda “Nə üçün qaib oldu?” şəklində bir sual soruşa bilər. Bəzi maneələr olmasaydı Həzrətin (ə.f) zühuru əlbəttə ki daha faydalı olardı. Amma görürük ki Allahı […]

Davam Et

Qaib İmamın nə faydası vardır? – 1

 Bismillahir rəhmanir rəhim Bəzən belə bir sual verirlər: “Min ildən artıqdır ki, qaib olan, dini yaymayan, cəmiyyətin problemlərini həll etməyən, müxaliflərin cavabını verməyən, yaxşılığı əmr etməyən, pislikdən çəkindirməyən, məzlumları himayə etməyən, ilahi hökm və hüdudları tətbiq etməyən, insanlara halal və haramı açıqlamayan bir imamın varlığının nə faydası vardır?” İnsanlar qeybət zamanında bunlardan əlbəttə məhrumdur. Amma […]

Davam Et

Qeybəti suğra və şiələrin rabitəsi

 Bismillahir rəhmanir rəhim Qeybəti suğranın başlamasının ardından bəzi fırıldaqçılar xalqın cəhalətindən istifadə etmiş və qaib İmamın naibliyi iddiasıyla insanları aldadaraq, bu vəsiləylə böyük bir mövqe əldə edib müxtəlif insanlardan maddi çıxarlar təmin etmişlər idi. Bu vəziyyətdə naiblərin kimlər olduğunu və insanların İmam Zamanla (ə.f) əlaqə xüsusiyyətini və bu əlaqənin kimlər vasitəsiylə qurulduğunu izah etməmiz lazımdır: […]

Davam Et

Qeybəti Suğra və Kübra

 Bismillahir rəhmanir rəhim “Qeybəti suğra və qeybəti kübra”dan məqsəd nədir? On ikinci İmamın qeybəti iki dövrə ayrılır. İlki, doğum tarixi olan hicri 255 və ya 256 və ya atasının vəfat ili olan 260 ilindən başladı və 329-cu ilə qədər davam etdi. Bu müddət boyunca hərçənd insanların gözünə görünmürdü; amma tam bir əlaqə qopuqluğu söz mövzusu […]

Davam Et

Mehdiyi-Müntəzər (3)

Bismillahir rəhmanir rəhim İmam Mehdi (ə.c) haqqında şiə əqidəsinin əksini sübut etdirən bir dəlil mövcud deyildir. Çünki, Mehdinin (ə.c) qaib olmasına bənzər bir çox möcüzələr zikr edilmişdir. Buna misal, Nuhun (ə) 950 il ömür sürməsidir. { Ənkəbut surəsi, 14} Eləcə də “Əhli-Kəhf”in 309 il yatmış vəziyyətdə qalması istisna olunmur. Allah-təalanın İsaya (ə) qətldən nicat verməsi […]

Davam Et

Hz. Məhdinin (ə.f) evi

Bismillahir rəhmanir rəhim İmam Mehdinin (ə.f) evi təyin edilməmişdir. Ehtimalla müəyyən və sabit bir evi yoxdur. Xalq arasında tanınmaz bir şəkildə yaşamaqdadır. Uzaq bir bölgədə iqamət edir də ola bilər. Hədislərdə həcc mövsümündə həcc mərasimlərinə qatıldığı, xalqın önu tanımadığı, amma onun insanları tanıdığı yer almışdır. [1] Hz.Mehdinin (ə.f) Samirra şəhərində özünə isnad edilən və ziyarət […]

Davam Et

Qum şəhəri və qumlular

Bismillahir rəhmanir rəhim   Qum şəhəri, onun əhli və bu şəhərin gələcəyi barədə Əhli-Beyt (ə) hədislərində məlumat verilmiş, onun əhalisinin İmam Zaman (ə)-ın köməkçiləri olacaqları xəbər verilmişdir. Bəzi rəvayətlərin bildirdiyinə əsasən bu şəhərin adı həzrəti Qaim İmam Məhdi (ə)-ın adı ilə, habelə bu şəhərin əhalisinin qiyam edib o həzrətə yardıma qoşulmaları ilə bağlıdır. Əffan əl-Bəsri […]

Davam Et