Ramazan dərsləri

Ramazan ayı (Qədr gecəsi) Quran nazil edən Allahın adı ilə DÜŞÜNƏRƏK VƏ ALLAHA XATİR YAŞAYANLAR ÜÇÜN! “Həmd və şükr Bizi bu (gözəl yerə) hidayət etmiş Allaha məxsusdur və əgər Allah bizim bələdçimiz olmasaydı, biz doğru yolu əsla tapmazdıq.” (Əraf 43) Mövzu: Ramazan dərsləri İxlas. Ramazan ayının bizlərə öyrətdiyi ən mühüm dərslərdən biri ixlas idi. Belə […]

Davam Et

Elmi münazirə, bəhslər zamanı nələrə diqqət etməliyik? – Quran işığında

Salam olsun doğru yola tabe olan hər bir kəsə! (“Taha” surəsi, 47) Şübhəsiz ki, Allah yanında din İslamdır… (“Ali – İmran” surəsi, 19) ayəsini rəhbər tutaraq həyatını İslama görə yaşayanlar, həm də bu dini başqalarına çatdırmaqla məsuldurlar. İslamın ilkin dövrlərində əziz peyğəmbərimiz (s) bu ilahi vəzifəyə məktub vasitəsi ilə əməl edirdisə, sonrakı dövrlərdə xüsusi müəllimlərin […]

Davam Et